Phật Giáo Hòa Hảo – Ngày khai sáng nền đạo- Đào Hiếu Thảo


 Phật Giáo Hòa Hảo – Ngày khai sáng nền đạo
Đại Lễ kỷ niệm năm thứ 82 Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hoà Hảo được Ban Trị Sự Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn  tổ chức vào trưa Chủ nhựt 27 tháng 6 năm 2021 cũng đúng vào ngày 18 tháng 5 năm Tân Sửu tại An Hòa Tự, thành phố Silver Spring, Maryland.
 

Chánh điện An Hòa Tự với Đạo Kỳ, chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ và Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực
Hàng năm Lễ Khai Sáng Nền Đạo được tổ chức trong nước cũng như ở hải ngoại vào ngày 18 tháng 5 âm lịch trong tinh thần Tứ Ân:  Ân với Đất Nước, với Phật-Pháp-Tăng, với Đồng Bào, Tổ Tiên và Cha Mẹ. Hòa Hảo có ý nghĩa là “Hiếu Hòa”, “Giao Hảo” lấy pháp môn “Học Phật, Tu Nhân” làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Tôn giáo này lấy Nền Tảng của Phật Giáo kết hợp với những bài sấm kệ do Đức Huynh Giáo Chủ truyền giảng.
Năm nay là Ngày Đản Sinh năm thứ 101 của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ (Ngài sinh ngày 15 tháng giêng năm 1920- vắng mặt ngày 16 tháng 4 năm 1947).
Chương trình khai mạc với nghi thức chào Quốc Kỳ  Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hoà và phút Mặc Niệm đồng bào, chiến sĩ, tín hữu đã hy sinh trong chiến cuộc, trên đường tìm tự do, nơi hỏa ngục cộng sản và trong công cuộc bảo vệ chánh pháp chơn truyền do MC Duy Linh phụ trách.
Tiếp nối là phần giới thiệu quan khách, đại diện tôn giáo, hội đoàn quốc gia, đảng phái chính trị, cơ quan truyền thông báo chí.
Ông Hà Nhân Sinh, Hội Trưởng Ban Trị Sự Phât Giáo Hòa Hảo Vùng Thủ Đô Washington DC, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng quan khách và tuyên bố khai mạc.  Đại Lễ được long trọng cử hành vào đúng ngày này khắp năm châu, bất cứ nơi nào có các Đồng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo sinh sống.
Kế đó là nghi thức hành lễ theo truyền thống Phật Giáo Hoà Hảo do ông Phan Ngọc Hân cùng các Đồng Đạo trong phẩm phục màu đà cử hành.
Tiếp theo, ông Hà Bảo Linh tuyên đọc bài “Sứ Mạng Cứu Đời” do Đức Huỳnh Giáo Chủ truyền giảng.
“Ai Ai Cũng Ở Trong Đời,
Chốn Nào Không Đạo Là Đời Vô Liêm”
Chương trình đại lễ được tiếp nối với  bài “Lời Khuyên Bổn Đạo” tức là “Tám Điều Răn Cấm” do ông Võ Thanh Nhã tuyên đọc.
“Đạo Pháp Thường Hay Dung Với Hòa,
Xét Người Cho Tột Xét Thân Ta,
Nếu Người Rõ Phận Vui Lòng Thứ,
Ta Thứ Được Người, Người Thứ Ta.”
Ông Nhất Lĩnh trình bày “ Lược Sử Phật Giáo Hòa Hảo” và “Ý Nghĩa Ngày Đức Thầy khai sáng Nền Đạo” năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hoà Hảo, Tân Châu, Châu Đốc.
“Tháng Năm Mười Tám Rõ Ràng,
Cùng Xóm Cuối Làng Ai Cũng Cười Reo”
Chương trình đại lễ được tiếp nối với  phần Diễn Ngâm “Thi Văn Giáo Lý” qua giọng của ông Phan Văn Bề.  
“Càng Đi Càng Biết Nhiều Nơi,
Cùng Đem Chân Lý Tuyệt Vời Phổ Thông”
Quan khách được Ban Tổ Chức mời phát biểu cảm tưởng là Hiền Tài Phan Văn Ba, Hội Trưởng Cao Đài Foundation Vùng Washington DC và ông Đào Hiếu Thảo, cựu phóng viên Đài Á Châu Tự Do.
Giới truyền thông, báo chí cho biết, ngày nay hàng triệu tín đồ Phật Giáo Hoà Hoả nơi quê nhà vẫn kiên trì tu thân, tích đức, hy sinh vì đạo giáo cho dù bị nhà cầm quyền cộng sản triệt để cấm đoán, mạnh tay đàn áp và giải tán mọi sinh hoạt từ năm 1975 đến giờ. Nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thường xuyên bị bạo quyền cộng sản bắt bớ, tra khảo, sát hại, cầm tù dài hạn chỉ vì quyết tâm bảo vệ Đạo Pháp chân chính trong ôn hòa.
Sau 82 năm sinh hoạt, người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn luôn tin tưởng rằng Phật Giáo Hòa Hảo sẽ trường tồn, bất diệt vì bạo lực không thể nào xóa bỏ được lẽ phải, chân lý và niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo.
Buổi Đại Lễ kỷ niệm năm thứ 82 Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hoà Hảo này được trực tiếp truyền hình qua Facebook & YouTube và phổ biến rộng rãi bởi các cơ quan truyền thông báo chí:  Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, SBTN, VATV, VOA, Thương Mãi Miền Đông VA, Đời Nay và chương trình phát thanh của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.
Buổi lễ kết thúc lúc 2 giờ trưa cùng ngày sau lời cảm tạ của Đại Diện Ban Tổ Chức và dùng cơm chay thân mật.
Ghi chú: Dòng chữ in đậm là Thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ (trong Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ)