Ra Mắt Sách Kịch Thơ “ Kiếm Hận Mê-Linh”  của Văn hữu thi sĩ Mạc Hồng Quang.

Kính thưa quý Văn hữu VBVNHN
 Cung Lan  xin thay mặt BCH kính gửi đến quý Văn hữu Thơ Mời tham dự Ra Mắt Kịch Thơ “ Kiếm Hận Mê-Linh”  của Văn hữu Văn thi sĩ Mạc Hồng Quang.
 Thông Cáo báo chí và Thơ Mời tham dự Ra Mắt Kịch Thơ “ Kiếm Hận Mê-Linh” 
On Saturday, December 10, 2022 at 09:45:58 PM EST, Hoa Nguyen <qm16237@gmail.com> wrote:
Kính thưa Quý Văn Hữu,
Trân trọng kính chuyển Thông Cáo Báo Chí và kinh mới quý văn hữu tham dự Ra Mắt Kịch Thơ” Kiếm Hận Mê-Linh”:

Thời gian:  Chúa Nhật 05/02/2023  11:30 AM
Địa điểm: Liên’s Restaurant
5520 Whitaker Ave. Unit 7.
Philadelphia, PA19124


Trân trọng kính mời
Mạc Hồng Quang( LTS)
AF Capt. VN. Vet. Ret. 68
Chairman VACUSA
Former Chairman PPAAAC
Former Chairman Pan Asian Asso.
Former Chairman Asian Advisory Com. for  PA/ Attorney General
Former Commissioner for PA Governor.
Former Commissioner for Philly’s Mayor