SINH HOẠT Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Nam Hoa Kỳ

Đại Hội VBVNHN Vùng Nam Hoa Kỳ 31.07.2022
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Nam Hoa Kỳ
1. Tổ chức Đại Hội kỷ niệm 31 năm thành lập vào ngày chủ nhật 31 tháng 7,2022 từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại VALENTINO PARTY HALL ( 7242 Boone Rd Houston Texas 77072)