SỚ TÁO QUÂN 2021 Đón con Trâu! TRỐN DỊCH COVID-Lê Tâm Anh

Thần Táo Việt Nam
Tị nạn giặc gian
Trở thành dân Mỹ
Nhân đuổi con Tý
Chào đón chàng Trâu
Đệ trình mấy câu
Tình hình hải ngoại
Quay qua nhìn lại
Đã hết năm rồi
Con Tý rụng rời
Cúm Tàu Vũ Hán
Thần Táo “sơ tán”
Phải quấn khẩu trang
Hai Táo một Nàng
“Cách ly” trong bếp!
Nay Thần xin phép
Diện kiến Thiên Nhan
Che miệng quấn khăn
Tấu trình sự việc!
X
Thằng Tàu chết tiệt 
Thả dịch Cô Vy
Trần thế tức thì
Lây lan kinh khiếp
Trở tay không kịp
Thế Giới chết nhiều
Âu – Á – Mỹ – Phi
Nơi nào cũng dính
Nước Mỹ cường thịnh
Nhưng chết quá đà
Cuối năm tính ra
Bốn trăm ngàn lẻ
Dương tính bất kể
Hàng triệu bệnh nhân
May mắn chúng thần 
Vaccine kịp lúc
Hy vọng quá mức
Tiền chính phủ cho
Chỉ còn mối lo
Vũng lầy kinh tế
Tiệm nail thất thế
Quán phở tiệm ăn
Bán lẽ khó khăn
Triệu người thất nghiệp
Nhà quàn được dịp 
Đốt xác hốt tiền
Bệnh viện phát điên
Hết giường hết chỗ…
Ngành Y thi thố
Ngăn chận lây lan
Vaccine huy hoàng
Lừng danh thế kỷ!
X
Tình hình chính trị
Giành giựt phiếu bầu
Bốn năm kích cầu
Giống phường thảo khấu
Bầu cử giác đấu
Kiện cáo lung tung
Mưa gió bảo bùng
Thắng thua thù địch
Dân Chủ kích thích
Quyền lợi Da Đen
Biểu tình bon chen
Capitol xâm chiếm
Biden thắng điểm
Yếu thế ngài Trump
Bủa vây lùng bùng
25 ngàn lính
Không người dự thính
Tuyên thệ cô đơn
Vắng bóng diễn hành
Lạ lùng thế kỷ!
X
Đầm lầy ướt dí
Hệ thống truyền thông
Một thế lực ngầm
Đứng trên Hiến Pháp
Tu Chính án Một
Tu Chính Án Hai
Cấm không cho xài 
Tự Do Ngôn Luận?
Toàn dân điêu đứng
Chủ Nghĩa Toàn Cầu
Ngôn luận giống Tầu
Nước Mỹ bắt đầu
Xã Hội Chũ Nghĩa!
X
Nghĩ mà thấm thía
Vì Chuột cắn đuôi
Con cháu bùi ngùi
Lớp Trường cấm cửa
Ngồi nhà sắm sửa
Laptop online
Từ lớp bắt đầu
Đến tầm Đại Học!
Cha mẹ lo khóc
Khiếp sợ tương lai
Con cháu so tài
Mê Game hơn học!
Đêm ngày khó nhọc
Canh cửa nuôi con
Việc làm mất trơn
Vì con Cô Vít!
Sắp hàng đợi chích
Hai mũi vaccine
Triệu triệu người tin
Qua cơn đại dịch!
Kinh Tế kích thích 
Ngàn tỷ Đô la
Bịt miệng ở nhà
Lịnh Tân Tổng Thống!
X
Chuyện con trâu mộng
Lửng thửng về chuồng
Sừng sõ cong cương
Đuổi ngay con chuột
Job đang trượt tuột
Cấm ống dẫn dầu
Di Dân bắt đầu
Hàng ngàn vượt biển!
Cứ tràn qua tuyến
Là được nhập cư
Tiền thuế dân dư
Nuôi ăn hàng triệu!
Dân Chủ còn thiếu
Mấy triệu phiếu bầu
Tiền chùa nuôi lâu
Chờ khi bầu cử!
X
Nhiều chuyện nhiều thứ
Kể sót hàng ngàn
Thần Táo vội vàng
Sớ dài quá xá
Kể bấy nhiêu thôi
Thánh Hoàng nghe tôi
Tấu dài – dai – dỡ!
Thần xin kết sớ
Nhường lại Táo Ma
Sẽ tường trình qua
Triệu người chờ chết!
Thần xin chấm hết
Đại chúc Ngọc Hoàng
Ngồi vị cao sang
Chẳng cần lo nữa!
Hết
Táo  letamanh 
Cali – 1/24/2021