SPECIAL LITERARY INTERVIEWS

Các Cuộc Phỏng Vấn Đặc Biệt

Thanh Trúc phỏng vấn nhà văn Hồng Thuỷ về
Tuyển Tập Hoa Tương Tư
Phần I


https://youtu.be/sozuvbvkVqo

Thanh Trúc phỏng vấn nhà văn Hồng Thuỷ về
Tuyển Tập Hoa Tương Tư
Phần II


https://youtu.be/INGul5dQ2kE

Phỏng vấn đặc biệt của Nguyễn Bạch Mai với thi sĩ Lãm Thuý về hai tập thơ
TỪ MẪU và THÂM TÌNH 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ8J2jJsG3Q&feature=emb_title

Phỏng vấn của Bạch Cúc và thi sĩ Lãm Thuý
https://youtu.be/X6DyaVfJYFs