Sự Lạm Dụng Ngân Sách 6900 tỷ dollars do Hành Pháp Biden đề nghị lên Quốc Hội-GS Nguyễn Lý-Tưởng

Sự Lạm Dụng Ngân Sách 6900 tỷ dollars do Hành Pháp Biden đề nghị lên Quốc Hội
GS Nguyễn Lý-Tưởng
Hành Pháp đề nghị ngân sách chi tiêu lên Quốc Hội biểu quyết chấp thuận – Đề nghị của Hành pháp gọi là dự luật – Quốc Hội biểu quyết thành luật và Hành pháp ban hành gọi là Luật Ngân Sách.
Nhiệm vụ của Quốc Hội là “kiểm soát Hành Pháp trong việc thi hành chính sách quốc gia” (Hành Pháp là chính phủ – tức bộ máy Hành chánh – Bộ máy cai trị của một quốc gia, điều hành mọi sinh hoạt của quốc gia.
Như tôi vừa nói: Nhiệm vụ của Quốc Hội là kiểm soát Hành pháp trong việc thi hành chính sách quốc gia. Chính sách quốc gia được thể hiện qua Luật Ngân Sách. Cái quyền của Quốc Hội mà người dân thấy được là mỗi năm, bên Hành Pháp đến Quốc Hội trình bày về Ngân sách dự trù của mình. Chính lúc đó, các Dân Biểu, Nghị sĩ đặt câu hỏi, thắc mắc mục nầy, mục kia trong Ngân Sách. Các Dân Biểu, Nghị Sĩ phải tìm cho ra những chỗ vô lý của Ngân Sách do bên Hành Pháp đề nghị. Lúc đó là lúc mà Hành Pháp “xin” Quốc Hội “cho” số tiền mà Hành Pháp cần để thực hiện chính sách xây dựng và phát triển quốc gia trong đó các kế hoạch bảo vệ quốc gia,bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ an ninh cho người dân, thực hiện các kế hoạch để cho người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà các Dân Biểu, Nghị Sĩ phải đọc cho hết cả chục ngàn trang giấy, ghi chép lại các khoan chi tiêu của bên Hành Pháp đề nghị  “xin” Quốc Hội thông qua thì thật là quá sức làm việc của bên Quốc Hội. Điều đó có nghĩa là bên Quốc Hội không thể nào thực hiện được, dù các ủy ban của Quốc Hội thường trả tiền thuê các chuyên viên nghiên cứu trước để góp ý cho các Dân Biểu, Nghị Sĩ. Đây là thủ đoạn của phía Hành Pháp, là cái bẫy sập, nếu các Dân Biểu, Nghị Sĩ không có cảnh giác thì sẽ bị mắc mưu, sẽ bị mắc lừa…của Hành Pháp. Thông thường, các DB,NS của đảng cầm quyền (trong trường hợp nầy là Đảng Dân Chủ của TT Joe Biden) thì họ sẽ ủng hộ đề nghị của đảng mình (tức đảng Dân Chủ). Họ không cần mất thì giờ nghiên cứu làm gì vì họ đã có sẵn lập trường ủng hộ rồi. Nhứng phía đối lập (tức đảng Cộng Hòa) thì các DB, NS của đảng Cộng Hòa phải tìm cho ra những chỗ bất hợp lý, những chương trình “tào lao”, chẳng ăn nhằm gì đến quyền lợi của dân, của nước Mỹ. Khi một ngân sách đề nghị quá lớn (đến 6900 ngàn tỷ dollars) tất nhiên không ai có đủ sáng suốt để tìm cho ra các chỗ phi lý, và Quốc Hội, sẽ trở thành bất lực (bất lực đối với các DB thuộc đảng Cộng Hòa mà thôi). Vấn đề tham nhũng, rút ruột các công trình cũng được dự trù trong ngân sách. Làm sao tránh khỏi chuyện đó. Rie6gn các DB, NS thuộc đảgn chính quyền (tức đảng Dân Chủ) thì đương nhiên họ đã có phần thương dành cho họ rồi. Tại sao bên VN, hết nơi nầy đưa ra chương trình xây dựng tượng đài Bác Hồ đến địa phương khác đưa ra…Hết cong trình nầy đến công trình khác…Công trình nào cũng kéo dài, lúc đầu các nhà thầy Trung Quốc đưa ra giá đấu thầu rất thấp, khiến cho các công ty tư nhân không thể thắng được, nhưng sau đó cứ kéo dài và tăng giá vì giá vật liệu tăng…Đó là cách “rút ruột công trình”…Bên Mỹ cũng vậy, chúng ta cũng đã từng nghe đến danh từ “lobby” nghĩa là có người làm công tác “vận động” Quốc Hội…một hình thức dút lót…Thời TT Obama, trong 02 nhiệm kỳ tổng cộng 8 năm, ông ta đã làm cho nước Mỹ nắc nợ (nợ quốc gia) lên trên 10,000 tỷ dollars (bằng tất cả các đời TT Mỹ trước Obama cộng lại). Nhưn hiện nay, Joe Biden chỉ mới lên làm Tổng Thống có 02 năm mà đã đưa ra một ngân sách chi tiêu đến 6900 ngàn tỷ dollars, thử hỏi chính quyền Joe Biden chi tiêu cái gì mà ghê gớm như vậy. Tiền nợ mà dân Mỹ từ già đến trẻ tính trên đầu người là 94,000 dollars mỗi người! Chưa bao giờ nước Mỹ tiêu xài phung phí như vậy! Thiếu tiền thì bắt dân đóng thuế. Thiếu tiền thì vay của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang. Vay thì phải trả cả vốn lẫn lời. Đây là ngân hàng tư của những tay tỷ phú…Hiện nay, số tiền các tỷ phú gốc Do Thái nắm trogn tay là 40% tổng số tiền của khoảng 300 triệu dân Mỹ có. Những tay tỷ phú nầy được gọi là “siêu quyền lực” họ cấu kết nhau từ Mỹ tới Âu Châu…George Soros chủ trường “Trật tự thế giới mới” (New World Order) một chủ trương mới với danh xưng mới để thay cho danh từ “Thế giới Đại đồng” của Các-Mác và Engel…tức xã hội chủ nghĩa hay chủ nghĩa Cộng Sản. Nếu dự luật Ngân sách của đảng Dân Chủ (Joe Biden) được thông qua thì tất cả dân Mỹ từ già đến trẻ phải trả nợ đến mấy đời gọi là nợ quốc gia…Tôi nói rõ điều nầy cho mọi người, đặc biệt đối với giới trẻ, mà đa số đang bị tuyên truyền, bị đầu độc bởi lý-tưởng vì dân nghèo, lấy tiền của nhà giàu chia cho dân nghèo…Hãy nhìn VN hiện nay, tất cả tài sản tập trung vào các cấp lãnh đạo của đảng Cộng Sản – đảng của giai cấp vô sản – Sau khi thống nhất đấ7t nước, chính quyền rơi vào tay đảng Cộng Sản thì Đảng trở nên giàu có quá mức mà dân thì mất hết, càng ngày càng nghèo, từ đời cha đến đời con, đời cháu cứ è cổ đóng thuế. Nước Mỹ hiện nay có được bao nhiêu tỷ phú? Nhưng VN là một nước nhỏ mà có hàng trăm tỷ phú dollars…
NLT