Tác Phẩm Kỷ Niệm Lễ Phật Đản

Phật Đản Sanh Cứu Khổ – thơ: Lê Nguyễn Nga, nhạc: Cao Minh Hưng, ca sĩ: Tú Uyên
Đi Chùa- Minh Thuý

SOI BÓNG TỊNH TÂM


Ta về Soi Bóng Tịnh Tâm
Vô ưu một đóa thì thầm lục căn
Tâm không lặng ngắm trở trăn
Tham sân mê muội đường trần gian lao
 
Đắm say danh vọng sang giàu
Phù du mộng tưởng chỉ màu hư không
Sá chi một kiếp nợ trần
Tìm quên phù phiếm thăng trầm khổ đau
 
Ta về ngồi đếm hư hao
Chìm trong bể khổ thương đau kiếp người
Lợi danh nhường lại cho đời
Đường về cõi tịnh buông rơi nhẹ lòng
 
Hành trang còn lại sắc không
Bỏ luôn tạp niệm thân không, nhẹ nhàng.
Nhìn lên vũ trụ thênh thang
Ta là hạt bụi lỡ mang kiếp người
 
Mai về vô thủy vô chung
Ngộ ra mới biết mình không là mình !


Mặc Khách