Thu tàn Đông đến

Nơi đây cũng có lá vàng

Mùa Thu còn đọng mấy nàng điệu ghê

Nắng lên sưởi ấm tràn mê

Tay ôm đống lá vân vê luyến ngời

Bình an những phút rong chơi

Gọi hồn phiêu lãng mây trời bao la

Mùa thu gợi cảm thiết tha

Chị em cùng hát bài ca yêu đời

Mình Thuý


THU MÃN, ĐÔNG SANG             
Chiếc lá cuối cùng bay theo gió cuốn
Tiễn chân Thu tạm biệt chốn nhân gian
Mùa ĐÔNG về  thay thế cảnh THU tàn
Mang theo cả một vùng trời mây xám.
 
Cảnh vật vào Đông thê lương ãm đạm
Tuyết ngập đường, cây cỏ chít khăn tang
Khắp sông hồ nước đông thành băng giá
Đàn thiên nga tìm nắng ấm xuôi Nam.


Quả phụ khóc chồng mỗi độ ĐÔNG sang
Khách viễn xứ chạnh nhớ về cố thổ
Gác trọ  quê người đêm nhìn tuyết đổ
Chợt nghe lòng thương nhớ cố hương.
                                   Trần Công/Lão Mã Sơn