Tang lễ ông Bùi Diễm, cựu Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ (1967-1972) Đào Hiếu Thảo

Tang lễ ông Bùi Diễm, cựu Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ (1967-1972)
                                                Đào Hiếu Thảo
Cựu Đại Sứ Bùi Diễm từ trần ngày chủ nhật 24 tháng 10 năm 2021 tại tư gia thuộc thành phố Potomac, tiểu bang Maryland, hưởng thượng thọ 98 tuổi.
Tang lễ được cử hành tại nhà quàn Robert A. Pumphrey ở Bethesda, tiểu bang Maryland. Chương trình thăm viếng vào chiều thứ ba 2 tháng 11, 2021 từ 4 giờ đến 8 giờ. Nghi thức tiễn đưa ông theo Phật Giáo vào ngày hôm sau,  thứ tư 3 tháng 11 chỉ dành riêng cho gia đình.
Ông Bùi Diễm sinh năm Quý Hợi 1923 ở Hà Nam, Miền Bắc Việt Nam. Ông là học sinh trường Bưởi và sau này vào trường sĩ quan Lục Quân tại Yên Bái. Từ năm 1944, ông là Đảng Viên Đại Việt Quốc Dân Đảng và từng tham gia phong trào dành độc lập cho nước nhà.
Từ năm 1954 đến 1963 ông cộng tác với Saigon Post, tờ báo đầu tiên ở Saigon xuất bản bằng Anh Ngữ. Ông cũng thành lập hãng phim Tân Việt thực hiện cuốn phim “Chúng Tôi Muốn Sống” năm 1956 với đạo diễn Vĩnh Noãn và Manuel Conde.  Cuốn phim này đã gửi một thông điệp chính trị tố cáo tội ác của cộng sản Miền Bắc trước công luận quốc tế sau khi đất nước bị chia đôi vào tháng 7 năm 1954.
Năm 1965 ông giữ chức vụ Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng trong nội các của Thủ Tướng Phan Huy Quát. Từ năm 1965 đến năm 1967 ông là Ủy Viên Ngoại Giao trong Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương của Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ.
Từ 1967 đến 1972 ông được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cử làm Đại Sứ VNCH tại Hoa Kỳ. Sau tháng tư năm 1975 ông và gia đình định cư tại Rockville, Maryland.  Ông là giảng viên tại Đại Học George Mason, là Học Giả tại  Trung Tâm  Nghiên Cứu Quốc Tế Woodrow Wilson và Viện Doanh Nghiệp Hoa Kỳ.
Năm 2019 cựu Đại Sứ Bùi Diễm giúp Alex Thái Võ thực hiện bộ phim tài liệu của “Dự án lịch sử truyền khẩu về cuộc chiến Việt Nam” trong tiến trình hoàn thành luận án Tiến Sĩ Sử Học của anh.
 

Chữ ký của ông cựu Đại Sứ Bùi Diễm, (màu xanh và màu vàng là của Alex Thái Võ) “Dự án lịch sử truyền khẩu về cuộc chiến Việt Nam”  ngày 2 tháng 3 năm 2019
 
 

Ra mắt “Dự án lịch sử truyền khẩu về cuộc chiến Việt Nam” của Tiến Sĩ Alex Thái Võ tại đại học George Mason, VA- 2 tháng 3 năm 2019

Ký tặng USB “Vietnam War Oral History Project” tại đại học George Mason, VA   
Ông cũng tham gia các sinh hoạt chính trị và truyền thông, là Cố Vấn của Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (National Congress Of Vietnamese American).  Ông phụ trách câu chuyện hàng tuần “Việt Nam Nhìn Từ Bên Ngoài” trên Đài Á Châu Tự Do (RFA) từ năm 1997 đến 2003 trong thời gian Giáo Sư Tâm Thiện Nguyễn Ngọc Bích là Giám Đốc Ban Việt Ngữ.
Năm 2000 ông xuất bản hồi ký “The Jaws of History” và được dịch qua tiếng Việt với tựa đề “Gọng Kìm Lịch Sử”.  Năm 2004 ông ra mắt cuốn “Vietnamese Economy and Its Transformation to an Open Market System” (Kinh tế Việt Nam và sự chuyển đổi sang hệ thống thị trường mở).
Các ý kiến trên diễn đàn nói:  suốt đời cựu Đại Sứ Bùi Diễm đã đóng góp rất nhiều cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa qua những lãnh vực chính trị, ngoại giao, phim ảnh và truyền thông.

Lễ cầu siêu cho Phật Tử Bùi Diễm tại Chùa Kỳ Viên ngày 26 tháng 10/2021
Theo tâm nguyện của ông Bùi Diễm, gia đình xin miễn chấp điếu và vòng hoa.  Bằng Hữu có lòng xin đóng góp vào quỹ của:
Chùa Kỳ Viên 1400 Madison Street, NW. Washington DC 20011
Hay:
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (https://hdtuhdvn.com)