Thành Kính Phân ưu cùng Văn Hữu Đoàn Hữu Định – Cố Vấn của VBVNHN VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ- và tang quyến

   Được tin buồn Thân mẫu của Văn Hữu ĐOÀN HỮU ĐỊNH 
Trong ban CỐ VẤN của VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ.
              Là Cụ bà NGUYỄN THỊ SINH
                 Pháp Danh DIỆU TÂM 
        Đã qua đời Ngày 6 Tháng 2 Năm 2023
                 Tại VIRGINIA
            Hưởng Đại Thọ 101 Tuổi
BAN CHẤP HÀNH và TOÀN THỂ HỘI VIÊN VBVNHNVDBHK
Xin Thành kính chia buồn cùng ông bà ĐOÀN HỮU ĐỊNH
          Và toàn thể Tang quyến.
Cầu xin Hương Linh Cụ DIỆU TÂM sớm về cõi Vĩnh hằng
               Thành kính Phân ưu
Hồng THuỷ
Chị Hồng Thủy kính mến.
Em cám ơn chị báo tin.
Kính lời chia buồn đến Ông Bà Đoàn Hữu Định trong nỗi mất mát lớn lao này.
Kính lời hiệp nguyện cho Hương Linh Cụ Bà Diệu Tâm được an nghỉ thảnh thơi Nơi Miền Tiên Cảnh.
Thành Kính Phân Ưu
Kim Oanh
Cám ơn chị Hồng Thủy-  
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH CHỊ ĐOÀN HỮU ĐỊNH VÀ TANG QUYẾN
NGUYỆN XIN HƯƠNG LINH CỤ BÀ DIỆU TÂM  

ĐƯỢC AN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG
𝓽𝓷𝓵- tháinữlan
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN VỚI VĂN HỮU ĐOÀN HỮU ĐỊNH  VBVNHN Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ , và TANG GIA TANG QUYẾN .Nguyện Xin HƯƠNG LINH cụ Bà NGUYỄN THỊ SINH  Pháp Danh DIỆU TÂM  Sớm An Hưởng Phước Thanh  Nhàn Miền Cực Lạc . 
Thay mặt Ban Chấp Hành VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ 
VH Đình Duy Phương. 
*Xin Chân Thành Kính Phân Ưu Cùng Văn Hữu ĐOÀN HỮU ĐỊNH & Tang Quyến
**Xin Chân Thành Kính Cầu Nguyện Hương Linh CỤ BÀ DIỆU TÂM Sớm Được 
Tiêu Diêu Siêu Thoát  Về Cõi Niết Bàn
***Xin Chân Thành Kính Bái
LuânTâm
Tôi là Nguyễn Lý-Tưởng, mặc dù chưa gặp anh Đoàn Hữu Đinh lần nào, những cũng là hội viên trong Văn Bút VNHN với
nhau…xin thành tâm cầu nguyện cho Cụ Bà Thân Mẫu của anh Đoàn Hữu Định được siêu thoát, 
hưởng sự bình an torng cuộc sống đời sau theo niềm tin của Cụ…
Nguyễn Lý-Tưởng bút hiệu Triệu Dương (Orange County, Nam California)
Dăm câu thơ kính gửi chia buồn cùng văn thi hữu Đoàn Hữu Định – Và như một nén nhang Tiễn Mẹ Già về với phật 
Mẹ già như chuối chín cây ,
Tuổi già Mẹ đã đang bay về Trời .
Phật dang tay đón mẹ rồi ,
Nhưng lòng con cháu Ngậm ngùi Nhớ thương .
Suốt đời biết bao gian nan ,
Làm sao quên được phải không hỡi trời .
THƯ KHANH – Seattle 2/12/ 2023