Thành kính phân ưu cùng Văn hữu Lê Phi Ô, Văn hữu Nguyễn Phan Ngọc An và tang quyến

Được tin buồn cháu LÊ HỒNG HẢI con trai của Văn Thi Sĩ NGỌC AN vừa qua đời tại VIỆT NAM.
Ban Chấp Hành cùng Toàn thể Hội Viên VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ Xin chân thành chia buồn cùng NGỌC AN và toàn thể Tang quyến.
Cầu xin Hương linh LÊ HỒNG HẢI Pháp Danh HẠNH HIỀN được sớm về cõi Vĩnh Hằng.
                              Thành kính phân ưu.
               BAN CHẤP HÀNH và TOÀN THỂ HỘI VIÊN VBVNHNVDBHK
Được tin cháu Lê Hồng Hải con trai của Ngọc An vừa qua đời tại Việt Nam
Chia buồn cùng Ngọc An và gia đình
Cầu nguyện hương linh cháu Lê Hồng Hải pháp danh Hạnh Hiền ngàn Thu yên nghỉ
NTTD
XIN CHIA BUỒN CÙNG CHỊ NGỌC AN VÀ GIA ĐÌNH NỖI MẤT MÁC VÔ CÙNG ĐAU BUỒN VỀ SỰ RA ĐI CỦA CON TRAI 
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHÁU LÊ HỒNG HẢI PHÁP DANH HẠNH HIỀN SỚM SIÊU SINH TỊNH ĐỘ 🙏🙏
CUỘC ĐỜI,
NHƯ NHỮNG DÒNG SÔNG DÀI VÔ TẬN
MÀ ĐỜI NGƯỜI SAO QUÁ NGẮN NGỦI…
TP 

Xin Chân Thành Kính Phân Ưu Cùng VTS NGUYỄN PHAN NGỌC AN & Tang QuyếnXin Chân Thành Kính Cầu Nguyện Anh Linh Cháu LÊ HỒNG HẢI  Pháp Danh HẠNH HIỀN Sớm Được Siêu Thoát Về Miền Tây Phương Cực Lạc
Xin VTS NGUYỄN PHAN NGỌC AN Cố Gắng Gượng Nén Đau Thương Giữ Gìn Sức Khỏe Vì Chắc Hẳn Trên Cõi Vĩnh Hằng Vô Ưu Cháu LÊ HỒNG HẢI Nhất Định Không Hề Muốn Nhìn Thấy Mẹ Mình Quá Bi Lụy Tiều Tụy đâu 
LuânTâm
PL thật bồi hồi xúc động nghe tin con trai chị Ngọc An qua đời .Xin chia buồn cùng chị Ngọc An và gia đình.
Nguyện cầu hương linh cháu Lê Hồng Hải, pháp danh Hạnh Hiền, sớm được siêu thoát về Cõi Phật.
Thành kính phân ưu,
Phan Lang

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUCùng gia đình
Văn thi sĩ LÊ PHI Ô và văn thi sĩ NGUYỄN PHAN NGỌC AN
Khi hay tin người con trai Út vừa qua đời
Kính cầu nguyện cho gia đầy nghị lực để vượt qua nỗi mất mát to lớn này
Xin kính cầu nguyện linh hồn cháu được thanh thản trong cõi vĩnh an
Houston ngày 9 tháng 2 năm 2023
Văn Hữu
Đặng Toản 
Ngọc An thân mến
Thật là một tin bàng hoàng.
Cháu có bị bịnh gì không?
Khi nào có thể, xin Ngọc An cho biết tin tức.
THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG NGỌC AN VÀ GIA ĐÌNH
Cầu xin linh hồn cháu Lê Hồng Hải được siêu thoát chốn Niết Bàn
𝓽𝓷𝓵
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ VTS NGỌC AN.
TRE GIÀ KHÓC MĂNG NON, QUẢ THẬT LÀ MỘT NIỀM ĐAU VÔ BỜ CHO NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ.
CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH CHÁU LÊ HỒNG HẢI ĐƯỢC SỚM VỀ NIỀN CỰC LẠC.
🙏🙏🙏🙏🙏
Mong chị Ngọc An giảm bớt sự đau thương để giữ gìn sức khỏe.
Phương Hoa.
     THÀNH KÍNH CHIA BUỒN 
Cùng chị Ngọc An và tang quyến
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN với NGỌC AN
Đời là cõi tạm chốn dương gian
HẠNH HIỀN biệt thế đem sầu tỏa 
HỒNG HẢI thăng thiêng khiến lệ tràn 
Thọ kỷ được phân – Trời đất quyết
Mệnh trần đã định- số phần ban
Cầu mong tang quyến ngăn bi lụy 
Để cháu ra đi được nhẹ nhàng.
Phương Hoa – FEB 6, 2023
Thành kính phân ưu cùng chị VTS Ngọc An.  Nguyện cầu hương linh cháu Lê Hồng Hải, pháp danh Hạnh Hiền sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Kính Bái,
Dương & Huê

Kính chia buồn đến chị Ngọc An. Xin góp lời nguyện cầu cho cháu Lê Hồng Hải pháp danh Hạnh Hiền hương hồn sớm được siêu thoát về cõi tịnh độ. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Minh Thuý
Kính Phân Ưu chia buồn cùng Ngọc An, cầu nguyện hương linh cháu Lê Hồng Hải Pháp danh Hạnh Hiển sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Mỹ Hoàn 
Thành kính chia buồn cùng em Ngọc An và tang quyến.
Minh Nguyệt