Thành Kính Phân Ưu cùng Văn hữu thi sĩ Uyên Thuý Lâm và gia đình

Kính thăm văn hữu thi sĩ Uyên Thuý Lâm
BCH Văn bút Việt Nam Hải Ngoại rất buồn khi nhận tin Hiền mẫu của VH Uyên Thuý Lâm vừa quá vãng


Xin góp lời cầu nguyện Hương linh bác Lê Thị Thoại sớm vãng sanh cực lạc và cầu mong VH thi sĩ Uyên Thuý Lâm vượt qua nỗi đau mất mẹ.


TM BCH VBVNHN
Chủ tịch Cung Thị Lan
Nhận được Tin Buồn 
Hiền Mẫu của VH Nhà Thơ Uyên Thuý Lâm  là Cụ Bà Lê Thị Thoại 
đã từ trần. Hưởng Đại Thọ 101 tuổi .
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu với VH Uyên Thuý Lâm và Tang quyến. 
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm vãng sanh cực lạc .  
Thay mặt Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ 
VH Đình Duy Phương.
            THƯ  CÁM  ƠN 
KÍNH GỬI :   Chị Chủ Tịch ĐÌNH DUY PHƯƠNG 
Và quý Anh Chị trong Ban Chấp Hành VBVNHN VÙNG TÂY NAM HOA KỲ
                      -/// –

THƯA CHỊ  ĐÌNH DUY PHƯƠNG  VÀ QUÝ ANH CHỊ TRONG BAN CHẤP    HÀNH VBTNHK, CÙNG CÁC ANH CHỊ,
Gia đình UYÊN THUÝ LÂM  Thương kính và trân trọng cám  ơn Chị ĐÌNH DUY PHƯƠNG cùng quý Anh Chị trong  Ban Chấp Hành VBVN HN  TNHK , và quý Anh Chị đã góp lời cầu nguyện cho Thân mẫu của chúng tôi được Siêu thoát. 
Và Anh Chị đã có lời Chia Buồn cùng chúng tôi trong Tang lễ của Mẹ chúng tôi. Đuợc tổ chức vào cuối tháng 3 / 2022 tại Việt Nam. 
Xin ghi lòng Cảm tạ tình thương quý báu mà quý Anh Chị đã dành cho chúng tôi trong Tang lễ vừa qua. 
Cầu mong cho gia đình quý Anh Chị luôn được An Lành và tràn đầy Hồng Ân hạnh phúc trong đời sống. 

     Trân trọng Cám ơn
Gia đình Uyên Thuý Lâm (Boston)
Thành Kính PHÂN ƯU Cùng gia đình VH Uyên Thúy Lâm.
Cầu nguyện hương linh Cụ Bà được sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Lê Nguyễn Nga 
KÍNH GỬI :  CHỊ Chủ Tịch CUNG LAN
Và quý Anh Chị trong Ban Chấp Hành VBVNHN

THƯA CHỊ CUNG LAN VÀ QUÝ ANH CHỊ,
Gia đình UYÊN THUÝ LÂM  Thương kính và trân trọng cám  ơn Chị Cung Lan, Ban Chấp Hành VBVNHN  đã góp lời cầu nguyện cho Thân mẫu của chúng tôi được Siêu thoát. Và đã Chia Buồn cùng chúng tôi trong Tang lễ của Mẹ chúng tôi tổ chức vào cuối tháng 3 / 2022 tại Việt Nam.
Xin ghi lòng Cảm tạ tình thương quý báu mà quý Anh Chị đã dành cho chúng tôi trong Tang lễ vừa qua.
Cầu mong cho gia đình quý Anh Chị luôn được An Lành và tràn đầy Hồng Ân hạnh phúc trong đời sống
      Trân trọng Cám ơn
Gia đình Uyên Thuý Lâm
            Boston
VBVNHN/VÙNG NAM HOA KỲ xin chia buồn cùng Văn Hữu Uyên Thúy Lâm và Đại Tang Quyến
Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà Lê Thị  Thoại Vãng Lai Miền Tiên Cảnh.
BCH/VNVNHN/Vùng NKH
CÙ Hòa Phong
Lê Hữu Liệu
Phan Đình Minh
Đặng ToảnĐỒNG THÀNH KHÍNH PHÂN ƯU