Thành Kính Phân Ưu Chủ Tịch Cung Thị Lan cùng Tang quyến

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
     BAN CHẤP HÀNH
     THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
     Nhận được tin buồn Mẫu thân của Chủ Tịch VBVNHN Cung Thị Lan là Cụ bà TRẦN THỊ MAI Pháp danh Nguyên Đăng đã từ trần ngày 3 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 1 tháng 2 năm Nhâm Dần tại Việt Nam hưởng Thượng thọ 96 tuổi.
     Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và toàn thể hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại xin gửi lời THÀNH KÍNH PHÂN ƯU đến Chủ Tịch Cung Thị Lan cùng Tang quyến.
     Nguyện cầu Hương Linh cụ bà TRẦN THỊ MAI Pháp danh Nguyên Đăng được sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc.
     Ban Chấp Hành VBVNHN
            Đăng Nguyên
            Erlinda Thùy Linh
            Lê Thị Nhị
            Lê Thị Ý
Thành kính phân ưu cùng CT Cung Lan và Gia đình.
 Erlinda kính cầu nguyện cho Bác gái sớm siêu thoát🙏🙏🙏
Erlinda Thuỳ Linh
Anh chị thành thật chia buồn cùng Chủ Tịch Cung Lan & tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Bà Cụ sớm siêu thoát miền cực lạc.
Cám ơn chị Phương Đình đã báo tin.
Diễm Châu( Cát Đơn Sa) & Họa sĩ ViVi
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn Cụ Bà Thân Mẫu của Chủ Tịch Văn Bút
Việt Nam Hải Ngoại Cung Thị Lan vừa từ trần, Chúng tôi thành kính gởi lời chia buồn cùng Cô Cung Thị Lan và toàn thể tang quyến. Kính cầu nguyện cho vong linh Cụ Bà sớm siêu thăng Miền Tịnh Độ.
Hồ Phi
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG VH CUNG LAN VẢ TANG GIA!
letamanh
Thành kính Phân Ưu với hai bạn Cung Lan & Quang Hiệp và gia quyến Cầu nguyện Hương Linh Cụ Bà Trần Thị Mai, Pháp Danh Nguyên Đăng siêu sinh Cõi Niết Bàn 
Kính bái 
Thảo Thuận
Thành thật chia buồn cùng Cung Lan và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh bà Cụ được an vui trên miền cực lạc.
Trần Công Lão Mã Sơn
Cô Cung Lan
Xin thành thật chia buồn cùng cô và tang quyến. Nguyện cầu cụ bà sớm thảnh thơi về miền Cực Lạc Quốc.
Diem ‘Richard’ Nguyen
Nhận được tin buồn Thân Mẫu của VH Cung Thị Lan  là:
Cụ bà: TRẦN THỊ  MAI
Pháp Danh: NGUYÊN  ĐĂNG vừa qua đời tại  Việt Nam
Hưởng Đại Thọ: 96 tuổi
Gia đình chúng tôi xin chia buồn cùng tang  quyến.
Cầu nguyện cho linh hồn Cụ bà sớm lên cỏi niết bàn.
Gia đình Mạc Hồng Quang
Bây giờ mới biết chuyện nhà khiến Cung Lan phải tạm ngưng sinh hoạt PEN. Xin thành thật chia buồn và mong Cung Lan sớm nguôi ngoai nỗi đau buồn to lớn này, 
Thuy Messegee
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng C.T. Cung Lan về sự ra đi của THÂN MẪU của VH Cung Lan
 là Cụ Bà TRẦN THỊ MAI
 Pháp danh Nguyên Đăng.
Xin kính lời cầu nguyện Hương Linh Cụ Bà TRẦN THỊ MAI
Pháp Danh Nguyên Đăng được sớm về cõi Niết Bàn.
Lê Nguyễn Nga
VBTN
Xin thành thật chia buồn với Cung Lan cùng toàn thể gia đình, cầu chúc Cụ Bà sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc, thành kính
Oanh và anh Kỳ
Thưa Quý ACE thân mến,
Thành Kính Phân ưu cùng
Chủ tịch VBVNHN Cung Thị Lan và tang quyến . Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát và được an vui ở cõi Vĩnh hằng !
  Gia đình Lê Hữu Minh Toán
Thành kính phân ưu cùng Chủ Tịch VBVNHN Cung Thị Lan và Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm được siêu thoát ở cỏi Vĩnh hằng…
Thành thật chia buồn….
Lê Hữu Liệu
Được tin thân mẫu Cung Lan qua đời, PL xin chia buồn cùng CLan và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bác Trần Thị Mai, pháp danh Nguyên Đăng sớm được siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.
Thành kính phân ưu.
Phạm Phan Lang

PHÂN ƯU: GIA ĐÌNH CỰU HĐS. NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA CHIA BUỒN CÙNG CỰU HĐS. LÊ  NGỌC LONG - TIN TỨC MỚI - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Em Cung Lan thương quý
Thật bất ngờ nhận được hung tin Bác Gái thất lộc,
anh chị chân thành chia buồn cùng hai em và quý
quyến. Đời người sinh ký tử quy, và dù Bác Gái đã
rất thọ, cũng mong hai em hãy bớt đau buồn…
Kính cùng Cầu Nguyện Bác Gái sớm được an lạc
nơi cõi Niết Bàn.
Anh chị KiềuPhú
Xin tha`nh  ki’nh chia  buồn với  CHỦ TỊCH Cung Thị Lan 
Nguyện  LINH HỒN cụ bà sớm hưởng phúc  THIÊN ĐÀNG.
           THÂN,
            VŨ THÙY NHÂN
Xin thành kính chia buồn cùng chị Cung Lan và gia quyến.  Cầu nguyện hương linh bác Trần Thị Mai sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Kính Bái,
Dương & Huê
Rất cám ơn ban đại diện VBTNHK được biết tin buồn:Cụ bà Trần thị Mai pháp danh Nguyên Đăng  đã từ trần ngày 3/3/22 tại VN thọ 96 tuổi.Thành kính phân ưu với chủ tich VBVNHN Cung Lan và gia dình Kính nguyện cầu hương linh Cụ sớm vãng sanh miền lạc cảnh
                            TrangNgocKimLang
Xin chia sẻ nỗi buồn đau to tát với chị Cung Thị Lan 
Cầu nguyện hương linh cụ bà thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng
Chương Hà
Thành Kính Phân Ưu cùng chị Cung Lan và toàn gia quyến trước sự mất mát lớn lao này.
Nguyện cầu hương linh Bác Trần Thị Mai, pháp danh Nguyên Đăng sớm về cõi Phật Thanh Tịnh An Vui.
Kính bái,
Tưởng Dung
Được tin buồn cụ TRẦN THỊ MAI Pháp danh NGUYÊN ĐĂNG
là Thân mẫu của Nhà văn CUNG THỊ LAN , Chủ tịch VĂN BÚT VNHN mãn phần tại VIỆT NAM ngày 3 – 3 – 2022, hưởng đại thọ 96 tuổi. 
Xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Nhà Văn Chủ Tịch và tang quyến . 
Nguyện cầu hương linh cụ bà TRẦN THỊ MAI sớm phiêu diêu 
cõi vô cùng Cực Lạc. 
        Cao Mỵ Nhân 
Cù Hoà Phong & Ban Chấp Hành & Văn hữu VBVNHN/ Vùng Nam Hoa Kỳ

THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG CHỊ CUNG LAN VÀ GIA QUYẾN.

NGUYỆN XIN HƯƠNG LINH BÁC SỚM ĐƯỢC VỀ CÕI NIẾT BÀN
𝓽𝓷𝓵-tháinữlan
Thành Kính Phân Ưu
Cùng gia đình chị Cung Thị Lan
Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Mai
Pháp danh Nguyên Đăng
vừa tạ thế, hưởng thượng thọ 96 tuổi
Kính hiệp lòng cầu nguyện cho hương linh người quá cố được siêu thoát
Kính mong gia đình chị Cung Thị Lan có đầy đủ nghị lực vượt qua nỗi đau tử biệt, sinh ly
Kính thư
Văn hữu Đặng Toản
Văn Bút VNHN nam Hoa Kỳ
Houston ngày 3 tháng 3 năm 2022
Xin chia buồn đến Cung Lan cùng tang quyến.
Thành kính góp lời nguyện cầu đến cụ bà Trần thị Mai pháp danh Nguyên Đăng hương hồn sớm được siêu sanh tịnh độ.
 Minh Thuý ( Thành Nội)
Vợ chồng Lộc/Ngọc Anh xin thành kính chia buồn cùng cô và gia đình. Mất mẹ là mất cả bầu trời, không một nỗi buồn nào hơn phải không cô?Kính xin cầu nguyện linh hồn bà sớm được siêu thoát.
“Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang”
Kính mến
Lê Trọng Lộc và Ngọc Anh
Cung Lan ơi,
Chúng mình đều có chung niềm đau mất Mẹ. Chị xin chia buổn với CL và an ủi rằng “She is in better place now.” 
Chị đang cúng cơm và cầu siêu cho Bố chị, chị sẽ cẩu cho Mẹ CL luôn, hồi hướng công đức cho vong linh được siêu sinh tịnh độ.
Ráng giữ gìn sức khỏe nhé.
Phương Thuý
Xin chân thành chia buồn cùng Chị Chủ Tịch Cung Lan và toàn thể tang quyến.
Gia đình Nguyễn Hoàng Linh New Jersey 
Dear Lan,
I am so sorry to have just learned of your mother’s passing. I send my heartfelt condolences to you and your family. Please know that I am thinking of you at this difficult time. 
Kindly,
Ross.
Ross Holder 
Điều phối viên Chương trình Khu vực Châu Á | Văn Bút Quốc Tế
Asia Regional Programme Coordinator | PEN International
Được tin thân mẫu Cung Lan là bà Trần Thị Mai pháp danh Nguyên Đăng đã qua đời.Không biết nói gì hơn trước sự mất mát quá lớn của Cung Lan. Chỉ biết chia buồn với Cung Lan và gia đình.
Nguyện hương linh bác được Đức Phật A Di Đà rước về nơi Tịnh Độ
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Nguyễn thị Thêm 
Em Cung Lan thương mến
      Vợ chồng anh chị mới biết tin này. Xin chia buồn cùng em và gia đình em 
       Hoàng Song Liêm
Cung Lan thương mến,
Sao Khuê xin gửi Cung Lan lời an ủi cho một năm nhiều gian nan .
Cầu nguyện mọi điều may mắn đến chúng mình, cho tai qua nạn khỏi
Thương em
Sao Khuê
Mai xin chia buồn cùng Lan và gia đình. Cầu chúc bác về nơi An Lành Vĩnh Cửu
Lê Mai
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cụ bà TRẦN THỊ MAI, Thân Mẫu của Chủ Tịch VBVNHN Cung Thị Lan
Nguyễn Dương
Thật là một mất mát lớn lao. Xin được buồn cùng Cung Thị Lan nỗi buồn mất mẹ
Nguyện cầu Hương linh cụ bà Sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Lãm Thuý
THÀNH KÍNH PHÂN  ƯU

Xin Chia Buồn  cùng Cô Chủ Tịch VBVNHN  Cung Thị Lan và Gia Quyến
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Trần Thị Mai sớm về Miền Vĩnh Cữu
Thành Kính
Mặc Khách _ Văn Lâu
                      KÍNH PHÂN ƯU
Thành Kính Chia Buồn cùng Chị CUNG THỊ LAN và Quý Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Thân  Mẫu TRẦN THỊ MAI, Pháp Danh Nguyên Đăng được an nghỉ trong Miền Vĩnh Phúc.
             Uyên Thuý Lâm
                  ( Boston )

   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ CUNG THỊ LAN & TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ BÀ TRẦN THỊ MAI SỚM TIÊU DIÊU MIỀN CỰC LẠC.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
LOVE.
CHÚC ANH & GIA ĐÌNH
Thành kính chia buồn cùng chị Cung Lan và gia đình về sự ra đi của Mẹ chị.Nguyện cầu hương linh cụ bà Trần thị Mai sớm được siêu sanh tịnh độ.
Mong chị Cung Lan thật mạnh mẽ, giữ gìn sức khỏe để vượt qua giai đoạn buồn thương này nhe chị.
Hoàng Quân(Ngọc Thúy) 
Deepest Condolences
Dearest Lan, 
I am writing to send you and your family my heartfelt condolences on the loss of your beloved mother. Wishing you all strength as you seek to come to terms with your loss, and that you can take comfort in the many happy memories of your time together.
Sending hugs, love, and my warmest wishes, 
Cat Lucas
Writers at Risk Programme Manager
Dear chị,
 Our condolences to you and your family!
   Kevin Phạm Hiển 
Thành Kính Phân ưu cùng em Cung Lan và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh bác Trần Thị Mai sớm siêu thoát
Cao Minh Nguyệt
Thưa các anh chị
Hồng Thuỷ vừa nhận được tin rất buồn là THÂN MẪU của Chủ tịch VBVNHN      CUNG THỊ LAN
               Cụ bà TRẦN THỊ MAI
              Pháp Danh NGUYÊN ĐĂNG 
     Mới qua đời ngày 3-3-2022 Tại VIỆT NAM.
               Hưởng Đại Thọ 96 Tuổi.
BAN CHẤP HÀNH và TOÀN THỂ HỘI VIÊN VBVNHNVĐBHK THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Văn Hữu Chủ Tịch và Toàn Thể TANG QUYẾN.
Cầu xin Hương Linh Cụ bà NGUYÊN ĐĂNG sớm về cõi Niết Bàn.
 BAN CHẤP HÀNH Thay mặt TOÀN THỂ HỘI VIÊN VBVNHNVĐBHK                                    Hồng Thủy
                           Trịnh Bình An
                           Diệm Nguyễn
                           Lê Mộng Hoàng
                           Lãm Thúy
                       THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN 

THÂN MẪU của Chủ Tịch VBVNHN Cung Thị Lan 
Là Cụ Bà TRẦN THỊ MAI Pháp  danh  NGUYÊN ĐĂNG 
Từ trần ngày 3 tháng 3 năm 2022 . 
Ban Đại Diện và tất cả Hội Viên VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng CT Cung Lan và Tang gia – Tang quyến . 
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà TRẦN THỊ MAI Pháp danh  NGUYÊN ĐĂNG được sớm về nơi Vĩnh Phúc trường sinh.

Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ 
Đình Duy Phương 
Đinh Mộng Lân 
Huỳnh Nguyệt Ngân 
Lê Nguyễn Nga 
Võ Ngọc Hoa 
Nhận được tin buồn
Thân mẫu của Văn Hữu Cung Thi Lan Chủ tịch Văn Bút VN Hải Ngoại là:
Cụ bà TRẦN THỊ MAI
Pháp danh Nguyên Đăng
Vừa thất Lộc ngày 3 tháng 3 năm 2022.
Nhằm ngày Mùng một tháng Hai năm Nhâm Dần
HƯỞNG THƯỢNG THỌ 96 TUỔI
Trước sự đau buồn và mất mát lớn lao nầy, xin chia buồn Văn Hữu Chủ Tịch Cung Thị Lan + Hiệp cùng đại tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Cù Hoà Phong & Ban Chấp Hành & Văn hữu VBVNHN/ Vùng Nam Hoa Kỳ
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
PHÂN ƯU
VÔ CÙNG XÚC ĐỘNG KHI HAY TIN:
Cụ Bà: TRẦN THỊ MAI PHÁP DANH NGUYÊN ĐĂNG
HIỀN MẪU của bạn CUNG THỊ LAN đã mệnh chung ngày 3 tháng 3 năm 2022 tại VIỆT NAM Hưởng Đại Thọ 96 tuổi.
Thành thật phân ưu cùng hai em : CUNG THỊ LAN & CUNG THỊ CÚC và tang quyến.
XIN THÀNH TÂM GÓP LỜI NGUYỆN CẦU CHƯ PHẬT
cho hương linh bác NGUYÊN ĐĂNG được siêu thoát miền Tịnh độ.
Gia Đình Lê Khắc Huyền -Lê Tống Mộng Hoa (VA)
Các bạn nhóm TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VA
PHÂN ƯU
Thật bàng hoàng… Nghe tin buồn!!
Thành thật chia buồn với CUNG LAN và toàn thể tang quyến!
Vẫn biết rằng SINH KÝ TỬ QUY nhưng không nỗi buồn đau nào hơn NỖI BUỒN MẤT MẸ!
Cung Lan ơi, giữ gìn sức khỏe để vượt qua giai đoạn buồn thương này.
Thương lắm,
Đỗ Dung
Cung Lan,
Được tin thân mẫu của CL vừa quá vãng qua email thông báo của Pham Phan Lang.
Vĩnh Điện xin thành kính chia buồn Lan-Hiệp cùng tang quyến.
Xin nguyện cầu Linh hồn cụ bà được an lạc nơi miền miên viễn.
Vĩnh Điện
Cho chị chia buồn cùng Cung Lan. Dù mẹ đại thọ nhưng khi chia ly cũng đau buồn lắm .
Thương mến
Quỳnh Hoa
Dear Chị Cung Lan,
Thành thật chia buồn với chị Cung Lan và toàn thể tang quyến. Dù mẹ chị đã lớn tuổi, nhưng nỗi buồn mất mẹ to lớn lắm. Nguyện cầu cụ bà tiêu diêu miền cực lạc chị nhé.  Xin chung lời cầu nguyện!  Thân Kính!
Nguyễn V Diệm và Bích Liên.
HỒNG ÂN MẸ VỀ
Dâu bể khổ qua cầu mưa nắng
Giã từ cõi tạm mẹ hiền về
Cháu con đứt ruột trời tang trắng
Huyết lệ hồng ân hương hồn quê…
MD.03/03/22
LuânTâm 
*Vô Cùng Đau Đớn Thương Khóc Kính Viếng Bác TRẦN THỊ MAI Pháp Danh NGUYÊN ĐĂNG
**Xin Chân Thành Kính Nguyện Cầu Hương Linh Bác TRẦN THỊ MAI Sớm Được Siêu Thoát Về Cõi Niết Bàn
***Xin Chân Thành Kính Phân Ưu Cùng Văn Hữu Chủ Tịch VBVNHN CUNG THỊ LAN &Tang Quyến
****Xin Chân Thành Kính Bái

PHÂN ƯU: GIA ĐÌNH CỰU HĐS. NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA CHIA BUỒN CÙNG CỰU HĐS. LÊ  NGỌC LONG - TIN TỨC MỚI - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Từ Khải vừa nhận được tin buồn: THÂN MẪU của Chủ tịch VBVNHN, CUNG THỊ LAN là Cụ bà TRẦN THỊ MAI, Pháp Danh NGUYÊN ĐĂNG vừa mới qua đời ngày 03/03/2022, tại Việt Nam, hưởng Thượng Thọ 96 tuổi.
Ngưỡng nguyện hương linh Cụ Bà NGUYÊN ĐĂNG sớm được vãng sanh về Cực Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏
Nay kính,
Từ Khải và Thanh Hương
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ CTVB CUNG THỊ LAN 
NGUYỆN CẦU LINH HỒN CỤ BÀ NGUYÊN ĐĂNG SỚM SIÊU THOÁT 🙏🙏🙏
Tuyết Phan
Xin chia buồn cùng gia đình  chị Cung Lan.  Kính chúc cụ được hưởng phúc vĩnh hằng.
Thanh Sơn 🙏🏼
Hoàng Phú và Tuyết Huệ Thành Kính Phân Ưu cùng chị Lan và gia đình.
Xin cầu nguyện Cụ Bà sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Hoàng Phú và Tuyết Huệ
Xin thành tâm chia buồn cùng chị Cung Lan và toàn gia quyến – nguyện cầu hương linh bác gái Trần thị Mai pháp danh Nguyên Đăng được thanh nhàn nơi cõi niết bàn ….                            
Thành kính phân ưu
Nguyễn phan Ngọc An  California. 
Xin thành kính chia buồn cùng Cung Lan và tang quyến,Xin kính nguyện hương  linh bác Trần Thị Mai Pháp danh 
Nguyên Đăng  sớm siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng. Cố gắng lên 
Cung Lan nhé, mất mẹ là mất cả một bầu trời, chị mất mẹ 40
năm mà bây giờ cũng gần khóc rồi đây. 
Xin chân thành kính bái,
Mỹ Hoàn 
Vô cùng đau buồn và thương tiếc Bác Trần Thị Mai, pháp danh Nguyên Đăng vừa tạ thế tại VN, ngày 03/03/2022, hưởng dương được 96 tuổi. 
Thành tâm chia buồn cùng Cung Lan và gia quyến – Nguyện cầu hương linh của Bác được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
Trần Đại Bản và gia đình.
Thành  Kính chia buồn cùng cô Chủ Tịch Lan cung và Tang Quyến .
Và cầu xin Hương Linh cụ bà : Trần  Thị Mai – Pháp danh : Nguyên Đăng được Phật  mau đón về Cõi Trên .
THƯ KHANH 
Đươc tin thân mẫu Chủ tich VBVNHN  Cung Lan là cụ bà Trần thi Mai vĩnh viễn ra đi.
 Xin chia bun với Cung Lan và tang quyến
 Càu chúc hương linh Cụ đươc an nhàn miền Cực Lạc
 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Ngọc Hạnh
Xin thành tâm chia buồn cùng chị Cung Lan và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà Trần thị Mai được về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Thành kính,
Việt-Chỉnh


Thành thật Chia Buồn cùng Chủ Tịch VBVNHN Cung Thị Lan.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Trần Thị Mai sớm về Miền Vĩnh Phúc.
Trân trọng,
Tiểu Thu
Được tin thân mẫu Cung Lan là bà Trần Thị Mai pháp danh Nguyên Đăng đã qua đời.Không biết nói gì hơn trước sự mất mát quá lớn của Cung Lan. Chỉ biết chia buồn với Cung Lan và gia đình.
Nguyện hương linh bác được Đức Phật A Di Đà rước về nơi Tịnh Độ
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Nguyễn thị Thêm 
     
 THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CUNG LAN VÀ GIA ĐÌNH
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ BÀ NGUYÊN ĐĂNG SỚM VỀ MIỀN CỰC LẠC.
Phương Hoa
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
XIN CHIA BUỒN CÙNG VH chủ tịch CUNG THỊ LAN VBVNHN !!!
Lê Phi Ô
Vừa biết tin buồn …
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng Cung Thị Lan và gia đình.

Lê Ngọc Châu_Đức Quốc
Nhận được tin buồn Thân mẫu của Chủ tịch VBVNHN CUNG THỊ LAN  
là Cụ bà TRẦN THỊ MAI  Pháp danh NGUYÊN ĐĂNG đã mãn phần ngày 3-3-2022  HƯỞNG THỌ 96 tuổi 
THÀNH THẬT chia buồn cùng Chủ tịch CUNG THỊ LAN và TANG QUYẾN 
NGUYỆN cầu HƯƠNG LINH cụ bà TRẦN THỊ MAI sớm được về cõi NIẾT BÀN 
                            Tuyết Yên Vũ 
Chị đang ở Portland nhà con trai.
Các cháu còn nhỏ nên thích chơi với nội
Do đó chị không có thời gian riêng cho mình để tham gia với anh chị em trong VB.
Nghe tin bác mất, chị thương em lắm. Trái tim của em luôn mở rộng dành cho nhiều người nên đối với sự mất mát này em đau biết bao nhiêu.
Dù em đang được bao nhiêu tuổi
Có gia đình sự nghiệp riêng tư
Nhưng mẹ vẫn là niềm tin cậy
Một trái tim, nụ cười hiền từ.
Trong em có hình hài của mẹ
Có dòng máu huyết chảy luân lưu
Thói quen hàng ngày, món ăn chăm chút
Là mẹ cho em ngày tháng đó ư.
Chín Sáu tuổi đời bao mưa nắng
Công lao cực khổ mẹ đã từng
Chúng con chưa được tròn chữ hiếu
Xin mẹ thương dùm hãy bao dung
Mẹ ơi!
Từ lúc con bắt đầu làm mẹ
Con biết mình đây nhiều lỗi lầm
Công ơn sinh dưỡng như trời biển
Mà con đền đáp được bao lăm!
Hãy khóc và rồi em lau lệ
Đứng lên lo cho mẹ vẹn toàn
Anh em con cháu cùng hiếu thuận
Là mẹ yên vui chốn suối vàng.
Bây giờ mẹ mất em khấn nguyện
Thân xác trần gian trả lại đời
Thênh thang Mẹ hãy về đất Phật
Vui với mây ngàn hồn thảnh thơi.
Chị cũng chắp tay niệm Di Đà
Tâm hương hướng vọng bác ở xa
Cám ơn bác có người con gái
Đáng mặt nữ lưu rất tài ba.
Chị gửi đến em với tất cả yêu thương
Nguyện cho bác được về đất Phật
Hãy mạnh dạn và kiên cường đối mặt với tất cả khó khăn. Chúc em sức khỏe và thành công cho hương linh mẹ mãn nguyện.
Chị viết trên Iphone nên có gì thông cảm nha
Nguyễn thị Thêm
   Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương và Điều Hành Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống  Việt Nam, 
vừa nhận được tin buồn, thân mẫu Cung Thị Lan, Chủ Tịch VBVNHN là cụ bà Trần Thị Mai, Pháp 
danh Nguyên Đăng, đã từ trần tại Việt Nam,  ngày 3 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày mùng 1 tháng 2                                                              năm Nhâm Dần, hưởng Thượng Thọ 96 tuổi.                             
Nhờ ơn Đức Phật Từ Bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc, Nam Mô A Di Đà Phật.                                        Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương và Điều Hành Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống tại Việt Nam, thành kính Phân Ưu cùng gia đình tang quyến và cja buồn với Cung Thị Lan, Chủ Tịch VBVNHN.                                                                                 
Thành Kính Phân Ưu                                                                                     California, ngày 3 tháng 3 năm 2022                                                                      TM. PGHH Trung Ương                                                                                         Huỳnh Kim         
Cung Lan chân thành cảm ơn quý Văn Hữu và thân hữu đã quan tâm, thăm hỏi, chia buồn trước sự ra đi vĩnh viễn của mẹ Cung Lan.
CẢM TẠ
Cựu chủ tịch Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Phó chủ tịch VBVNHN Đăng Nguyên
Phó chủ tịch VBVNHN Erlinda Thùy Linh
Tổng thư  ký VBVNHN Lê Thị Nhị
Thủ  quỹ VBVNHN Lê Thị Ý
Chủ tịch Vùng Đông  Bắc Hoa Kỳ Hồng Thủy
Chủ tịchVùng Đông Nam Hoa Kỳ Tạo Ân
Chủ tịch Vùng Tây Nam Hoa Kỳ Đình Duy Phương 
Chủ tịch Vùng Nam Hoa Kỳ Cù Hoà Phong
VH Lãm Thúy
VH Diễm Châu( Cát Đơn Sa) &  Họa sĩ ViVi
VH Đinh Mộng Lân 
VH Huỳnh Nguyệt Ngân 
VH Lê Nguyễn Nga 
VH Võ Ngọc Hoa 
VH Nhật Quang Hồ Phi
VH letamanh
VH Đào Hiếu Thảo &Thuận
VH Lê Khắc Huyền -Lê Tống Mộng Hoa
VH Đỗ Dung
VH Trần Công Lão Mã Sơn
VH Diem ‘Richard’ Nguyen&Bích Liên
VH Uyên Thuý Lâm
VH  Kevin Phạm Hiển 
VH Uyên Thuý Lâm
VH Mạc Hồng Quang
VH Phạm Phan Lang
VH Quỳnh Hoa
VH Thuý Messegee
VH Lê Nguyễn Nga
VH Chị Hoàng Oanh và anh Kỳ
VH Lê Hữu Minh Toán
VH Lê Hữu Liệu
VH LuânTâm 
VH Từ Khải và Thanh Hương
VH Thanh Sơn
VH Hoàng Phú và Tuyết Huệ
VH Nguyễn Phan Ngọc An California. 
VH Mỹ Hoàn 
VH Tuyết Phan
VH Trần Đại Bản và gia đình
VH Vũ Thuỳ Nhân
VH Thư Khanh
VH Dương Vũ & Huê
VH Trang Ngọc Kim Lang
VH Tưởng Dung
VH Chương Hà
VH Ngọc Hạnh
VH Mặc Khách _ Văn Lâu
 VH Huỳnh Kim   
VH Chúc Anh
VH Hoàng Quân(Ngọc Thúy) 
VH Cao Minh Nguyệt
VH Cao Mỵ Nhân
VH Việt-Chỉnh
VH Thái Lan
VH Nguyễn Tuyết Nga
VH Lê Ngọc Châu
VH Đặng Toản
VH Minh Thuý (Thành Nội)
VH Nguyễn thị Thêm 
VH Phương Hoa
VH Lê Trọng Lộc và Ngọc Anh
VH Phương Thuý
VH Lê Phi Ô
VH Lê Ngọc Châu_Đức Quốc
VH Nhật Hạnh
VH Nguyễn Hoàng Linh New Jersey 
VH Nguyễn thị Thêm 
VH Hoàng Song Liêm
VH Lê Mai
VH Sao Khuê
VH Nguyễn Dương
VH Tuyết Yên Vũ 
VH Mặc Khách -Văn Lâu
VH Ross Holder Điều phối viên Chương trình Khu vực Châu Á thuộc Văn Bút Quốc Tế
VH Cat Lucas- Người điều hành chương trình các nhà văn trong tình trạng nguy hiểm