Thành Kính Phân Ưu VH Nguyễn Thị Thanh Dương và VH Kim Loan

Được tin buồn Thân Phụ Hai Hội Viên của VBVNHNVĐBHK là Văn Thi Sĩ NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG và Văn Thi SĨ KIM LOAN

                        Cụ NGUYỄN CẤP ĐỆ
               Đã qua đời Ngày 7 Tháng 8 Năm 2021 
           Tại ARLINGTON TEXAS Hưởng Đại Thọ 95 Tuổi.

 BAN CHẤP HÀNH và TOÀN THỂ HỘI VIÊN VBVNHNVĐBHK XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG hai văn hữu THANH DƯƠNG, KIM LOAN VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN
                Cầu xin Hương Linh BÁC sớm tiêu diêu miền Cực Lạc
Chủ tịch VB VĐBHK Hồng Thuỷ
Kính thưa quý văn hữu VBVNHN,
Chúng tôi vô cùng thương tiếc  khi được tin thân phụ của hai Văn Hữu văn thi sĩ Nguyễn Thị Thanh Dương và văn thi sĩ Kim Loan, bác Nguyễn Cấp Đệ  vừa tạ thế hôm qua( ngày 7 tháng 8,2021)  tại Arlington Texas, hưởng thọ 95 tuổi
Thành kính phân ưu cùng VH Nguyễn Thị Thanh Dương ,VH Kim Loan và tang quyến. Nguyện xin Ơn Trên phù hô bác  Nguyễn Cấp Đệ sớm thanh thản miền miên viễn.  kính mong VH Nguyễn Thị Thanh Dương và VH Kim Loan vượt qua nỗi đau mất mát này.
Kính thư,
 Cung Thị Lan
Chủ tịch cùng  BCH Văn Bút VNHN 2021-2023
Phó chủ tịch Erlinda Thuỳ Linh
Phó chủ tịch Nguyễn Tường Cường
Thủ quỹ Lê Thị Ý
Tổng Thư Ký Lê Thị Nhị
Hoàng Phượng thành thật chia buồn cùng gia đình văn thi sĩ cô Nguyễn thị Thanh Dương và văn thi sĩ cô Kim Loan .Thành kính phân ưu cầu nguyện cho cụ ông linh hồn về cõi Vĩnh hằng .
 *Vô Cùng Đau Đớn Thương Tiếc Xin Chân Thành Kính Viếng Bác NGUYỄN CẤP ĐỆ
**Xin Chân Thành Kính Nguyện Cầu Anh Linh Bác Sớm Được Siêu Thoát Về Cõi Phật 

*** Xin Chân Thành kính Phân Ưu Cùng Nhị Vị VTS. Đa Tài Hoa Cao Quý NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG & KIM LOAN Cùng Tang Quyến
****GĐ LuânTâm Xin Đồng Khấp Kính Bái
Thanh Dương ơi, Vi Vân hay tin muộn màng bác đã qua đời, xin thứ lỗi.
  Thành thật chia buồn cùng hai chị Thanh Dương và Kim Loan.
  Nguyện hương hồn bác tiêu diêu nơi miền cục lạc.
    Vi Vân.

Xin cầu nguyện hương hồn bác trai được về cõi Vĩnh Hằng.
Mong chị Thanh Dương và Kim Loan cùng toàn thể tang quyến sớm vượt qua nỗi đau đớn quá lớn này.
Phi Nga
Xin thành kính chia buồn cùng gia đình chị Thanh Dương và chị Kim Loan trước sự ra đi của bác Nguyễn Cấp Đệ.  Nguyện cầu hương linh bác sớm tiêu dao miền cực lạc.
Kính Bái,
Dương Vũ
Hoàng Phượng thành thật chia buồn cùng gia đình văn thi sĩ cô Nguyễn thị Thanh Dương và văn thi sĩ cô Kim Loan .Thành kính phân ưu cầu nguyện cho cụ ông linh hồn về cõi Vĩnh hằng .
Diệm & Liên xin thành thật chia buồn cùng hai văn hữu THANH DƯƠNG và KIM LOAN và toàn thể tang quyến.
             
Nguyện cầu Hương Linh BÁC sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Diem ‘Richard’ Nguyen
Chân thành đau đớn phân ưu cùng VTS Thanh Dương và VTS Kim Loan cùng tang quyến về sự ra đi của Bác NGUYỄN CẤP ĐỆ. Xin Kính Nguyện Hương Linh Bác sớm được về nơi cõi NIẾT BÀN. 
Lê Mỹ Hoàn Kính Bái
Xin chia sẻ sự mất mát lớn lao của chị Nguyễn Thị Thanh Dương & Kim Loan cùng gia đình. Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm về Cõi Phật
Lê Thị Ý
Lê Thị Nhị
PHÂN ƯU  
Vô cùng xúc động khi hay tin  
Cụ NGUYỄN CẤP ĐỆ  
  Thân phụ của hai văn hữu  
Nguyễn thị Thanh Dương và  
Nguyễn thị KIM LOAN  
Đã mãn phần Ngày 7 Tháng 8 Năm 2021  
tại ARLINGTON TEXAS  
Hưởng Đại Thọ 95 Tuổi.  
Xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của chị Nguyễn Thị Thanh Dương & Kim Loan cùng tang quyến.   
Xin THÀNH TÂM Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được  thanh thản miền CỰC LẠC.  
GIA ĐÌNH LÊ TỐNG MỘNG HOA (VA)  
Kính chia buồn cùng Hai Bạn – 
” Người đi vui vẻ về Trời .
Còn mình nhỏ lệ nhớ Người Ra Đi “
* Các Cụ về Trời rồi .
THƯ KHANH 

PHÂN ƯU
 
Kính xin chân thành chia buồn cùng Văn hữu Nguyễn Thị Thanh Dương và Văn hữu Kim Loan cùng tang quyếnvề sự ra đi của thân phụ.
 
Kính xin cầu nguyện cho hương hồn cụ Nguyễn Cấp Đệ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
 
Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chị Thanh Dương và Kim Loan thương mến.
Trong nỗi đau mất mát người thân, em đã từng trải qua thời gian khó khăn này.
Em mong chị và Kim Loan cùng toàn thể gia quyến dồi dào sức khoẻ để gắng vượt qua.
Em xin được cùng gia đình chị kính dâng lời hiệp nguyện cho Hương Linh Bác trai được an nghỉ nơi Miền Cực Lạc.
Hiệp nguyện
 TL XIN THÀNH THẬT CHIA BUỒN VỚI THANH DƯƠNG VÀ KIM LOAN CÙNG GIA QUYẾN.
NGUYỆN XIN HƯƠNG HỒN BÁC ĐƯỢC YÊN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG. 
MONG THANH VÀ EM LOAN BỚT BUỒN ĐAU
𝓽𝓷𝓵-tháinữlan
 
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 CÙNG VTS NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG
       VÀ VTS KIM LOAN
 TRONG ĐẠI HỒNG TANG CỤ THÂN SINH NHỊ VỊ.
 KÍNH CHÚC PHÚC HƯƠNG LINH CỤ NGUYỄN CẤP ĐỆ 
           SỚM VỀ CÕI PHẬT .


      Cao Mỵ Nhân kính bái .

Xin thành kính chia buồn cùng văn thi sĩ Nguyễn Thị Thanh Dương, văn thi sĩ Kim Loan và gia quyến. Nguyện cầu hương linh bác Nguyễn Cấp Đệ sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Việt-Chỉnh

 
 *Vô Cùng Đau Đớn Thương Tiếc Xin Chân Thành Kính Viếng Bác NGUYỄN CẤP ĐỆ
**Xin Chân Thành Kính Nguyện Cầu Anh Linh Bác Sớm Được Siêu Thoát Về Cõi Phật 

*** Xin Chân Thành kính Phân Ưu Cùng Nhị Vị VTS. Đa Tài Hoa Cao Quý NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG & KIM LOAN Cùng Tang Quyến
****GĐ LuânTâm Xin Đồng Khấp Kính Bái

 image
Thành kính phân ưu cùng văn hữu Nguyễn Thị Thanh Dương và văn hữu Kim Loan
Xin cùng kính cầu nguyện cho linh hồn cụ NGUYỄN CẤP ĐỆ được siêu thoát , an nghỉ vĩnh cửu .
Kính thư
Văn hữu Đặng Toản
VBVNHN chi nhánh Nam Hoa Kỳ
Houston ngày 11 tháng 8 năm 2021