Thơ Vui

Trang này gồm có:
* Thơ Vui: Thơ Đường, Thơ “Muối” -Thơ Mới

Tóc Bạc

Tóc bạc phau phau đẹp quá mà
Tớ không cần nhuộm phải không ta
Tóc đen chưa hẳn nhiều kinh nghiệm
Tóc bạc phong sương mới gọi là
 
Tóc bạc nhưng tình có bạc đâu
Tình cho đất nước trước như sau
Tình phu thê vẫn như hồi trẻ
Tình bạn xa gần mãi gọi nhau
 
Tóc bạc có lắm người kêu ông
Hơn cha chú bác sướng hơn không
Lên xe mở cửa nhường ngồi trước
Lo bạc làm chi để bận lòng
 
Tóc bạc được lên chức Cao Niên
Hằng năm mời cúng giỗ tổ tiên
Chẳng cần nói tuổi ai cũng biết
Đổi tóc đen chi chuốt lấy phiền
 
Tóc bạc tớ vẫn còn tinh thông
E-mail ngày gởi mấy chục lần
Diễn đàn thảo luận đều có mặt
Thơ văn xướng họa thật ung dung
 
Tóc bạc có giờ tập thể thao
Ngày hai ba tiếng khỏe làm sao
Cơm rau cá nhấp vài chung rượu
Đời thú vị hơn phải không nào
 
Tóc bạc một mình tớ lái xe
Đường xa ngàn dặm chẳng e dè
Vợ nhà tủm tỉm cười: Ông khỏe
Tóc bạc phong trần thế mới ghê
 
Tóc đen rồi bạc tự nhiên thôi
Tư duy phong thái tớ vậy rồi
Nhuộm bao nhiêu lớp không che được
Nên tớ cứ vui thoải mái cười
 
Việt-Chỉnh  30-10-2020
Bài Họa:

Tóc Bạc

Tóc bạc vì ai nhác nhuộm mà
Khi mùa Covid đã dìm ta
Soi gương tuổi hạc còn oai chán
Nét cũng hay hay được thế là
Tóc bạc tâm hồn có héo đâu
Sông tình bến nghĩa trước đều sau
Còn lưu kỷ vật thời quen biết
Phối ngẫu chung hoà thắm thiết nhau
Tóc bạc nghe nhiều kẻ gọi ông
Câu chào trịnh trọng có vui không
Ra đường tuổi lão ưu tiên trước
Giấu diếm hoài sao chất nặng lòng
Tóc bạc vui vầy tuổi lão niên
Ra ngoài sẽ được sướng như tiên
Người nhường kẻ nhịn ân cần đón
Thoải mái thân tâm khó não phiền
Tóc bạc bao điều vẫn suốt thông
Iphone xử dụng thạo ung dung
Văn đàn chính trị đầy nghiêng chữ
Bút chiến hăng say chống Cộng cùng
Tóc bạc dư giờ tập luyện cao
Từng ngày sức khỏe tốt vui sao
Cơm nhà bổ dưỡng ngon gì lạ
Nhấp rượu nho cay thú thế nào
Tóc bạc yêu đời vẫn lái xe
Dù mưa gió bão sợ chi hè
Làm le với vợ oai phong hẳn
Tỏ nét can trường thiệt phục ghê
Tóc bạc đây mà …sự thật thôi
Che chi tuổi tác lẽ vậy rồi
Hao giờ phí sức hoài sao đặng
Nghĩ vậy nên ta nở nụ cười 
Minh Thuý Thành Nội 
Tháng 11/13/2020