Treo cờ rũ, Việt Nam Cộng Hòa tưởng niệm Quốc Hận năm thứ 47 – Đào Hiếu Thảo

Treo cờ rũ, Việt Nam Cộng Hòa tưởng niệm Quốc Hận năm thứ 47
                                  Đào Hiếu Thảo

Để tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng tư đen, ngày Quê Hương Miền Nam Việt Nam thân yêu bị cộng sản Bắc Việt thôn tính, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington DC, MD & VA phối hợp với Liên Hội cựu Chiến Sĩ Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận đã tổ chức nghi thức treo Cờ Rũ vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ bảy 23 tháng tư năm 2022 tại Trung Tâm Thượng Mại Eden, thành phố Falls Church, Virginia.
Tháng tư năm nay đánh dấu Quốc Hận lần thứ 47. Chúng ta lại nhớ những tai ương, tang tóc, sự đau buồn, nỗi xót xa của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, luôn tâm niệm và cố gắng gìn giữ truyền thống tổ chức trang trọng Lễ Tưởng Niệm ngày Miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, xóa tên trên bản đồ thế giới.
Đây cũng là thời điểm để chúng ta cùng tưởng niệm các anh hùng, tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã Vị Quốc Vong Thân, gục ngã trong chốn lao tù, đồng thời tưởng nhớ những dân lành vô tội thác oan trong cuộc chiến, thiệt mạng ngoài biển khơi, tử vong nơi rừng sâu, núi thẩm khi cộng sản Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam bằng võ lực. Ngoài ra, vào tháng tư đen hàng năm, chúng ta cũng bày tỏ trước công luận về quyết tâm đốt sáng ngọn lửa đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền tại Việt Nam.
Được biết vào ngày thứ bảy 30 tháng tư năm 2022 lúc 7 giờ tối có Lễ Tưởng Niệm, Truy Điệu các Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân, Đồng Bào tử nạn trong chiến tranh. Kế đó là chương trình văn nghệ đấu tranh  với các sáng tác mang nội dung “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”, “Thề Không Phản Bội Quê Hương”. Trong tuần này tại các cơ sở tôn giáo trong vùng thủ đô đều cử hành nghi thức cầu siêu, cầu hồn cho chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn trong cuộc chiến Quốc Cộng.
Lễ Treo Cờ Rũ kết thúc vào lúc 8 giờ 30 cùng ngày. Qua ngày 2 tháng 5 năm 2022 có nghi thức Thượng Kỳ kết thúc tuần lễ Tưởng Niệm 47 năm Quốc Hận tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
                                                          Th2