Từ ThỊ DiỆM TRÂN KRATZKE

Tiểu sử của Từ Thị Diệm Trân Kratzke
 Diệm Trân
Sinh trưởng tại Sài Gòn.
Tiểu học Sư Phạm Thực Hành.
Trung học Trưng Vương.
 
Định cư ở Hoa Kỳ từ 1975 sau khi ở trại tị nạn Fort Chaffee, Arkansas.
Ngoài Arkansas, đã sống ở các tiểu bang Illinois, Washington, và Virginia.
Cựu sinh viên Prairie State College (Illinois), Northern Illinois University, University of Illinois, và George Mason University (Virginia).
Tốt nghiệp cử nhân sinh vật học, cao học thống kê, cao học giáo dục.
Cựu giáo viên toán Woodson Adult High School và diễn viên cho Fairfax County Improv Troupe.
Hiện là công chức ngành thống kê cho Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ.
 
Đã xuất bản:
Unforgettable Kindness (dịch từ Những Tấm Lòng Nhân Ái, Cung Thị Lan), 2011
Two Sisters (dịch từ Hai Chị Em, Cung Thị Lan), 2014
 
Đã từng cộng tác với Cỏ Thơm và Việt Nam Văn Bút Hải Ngoại.
Những thú vui gồm du ngoạn, đi bộ, cắm trại, đá bóng, đóng kịch, thơ văn, nhiếp ảnh.
Biography of Từ Thị Diệm Trân Kratzke
Born in Saigon, Vietnam.
Attended Sư Phạm Thực Hành Elementary School.
Attended Trưng Vương High School.
.
Settled in USA since 1975 after staying at refugee camp in Fort Chaffee, Arkansas.
Besides Arkansas, has lived in Illinois, Washington, and Virginia.
Attended Prairie State College (Illinois), Northern Illinois University, University of Illinois, and George Mason University (Virginia).
Earned bachelor’s degree in Biology and master’s degrees in Statistics and Secondary Education.
Taught math at Woodson Adult High School and performed for Fairfax County Improv Troupe.
Currently working for Department of Homeland Security.
 
Has published:
Unforgettable Kindness (translation of Những Tấm Lòng Nhân Ái, Cung Thị Lan), 2011
Two Sisters (translation of Hai Chị Em, Cung Thị Lan), 2014
 
Has collaborated with Cỏ Thơm và Việt Nam Văn Bút Hải Ngoại.
Hobbies include travel, hiking, camping, soccer, acting, writing, and photography.
 
Blog: http://rockingchaircorner.blogspot.com/
 
Email: diemkratzke@gmail.com
Dịch giả hai cuốn sách /Translator of two books
Kính mời quý vị nhấn vào link dưới đây để xem thêm các tác phẩm của dịch giả Từ Thị Diệm Trân Kratzke

https://vbmdhk.org/diem-tran-kratzke/