Tường Trình Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 86th “Freedom of Expression in the Time of Pandemic” London 2-6.11.2020Hiển dương Tiếng Nói của Lương Tâm và Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt khắp thế giới
http://www.PENVietNam.org
                                                                                                            November 8, 2020

Bulletin
HS: 2020/TB/KT11
 
Tường Trình
Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 86th
“Freedom of Expression in the Time of Pandemic”
London 2-6.11.2020


Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 86th  được tổ chức vào thượng tuần tháng 11, 2020 qua hình thức video trực tuyến vì tình hình Covid-19 khá phức tạp tại châu Âu.

Chủ tịch VBVNHN Vịnh Thanh đã tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 86th  và hội luận với các đại biểu trên thế giới.

Chủ tịch Vịnh Thanh đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên: Phó Chủ tịch VBQT Jens Lohmann (Danish PEN), Thành viên Hội Đồng Quản Trị David Francis (PEN America), Thủ Quỹ Eric Lax (PEN Canada), Thành viên Search Committee (UB Đề cử ứng cử viên) Milagros Socorro (PEN Venezuela).

Song song, Chủ tịch Vịnh Thanh cũng bỏ phiếu tán thành Nghị quyết thâu nhập ba tân Trung tâm Văn Bút là PEN Chiapas (bảo vệ và phát huy ngôn ngữ thổ dân Mễ Tây Cơ), PEN Ecuador và PEN Greece.  Trung tâm Văn Bút Hy Lạp (PEN Greece) chấm dứt sinh hoạt từ năm 2010 sau khi vụ khủng hoảng kinh tế vào năm 2008 đã đẩy Hy Lạp vào vực thẳm nợ nần khiến nền kinh tế suy sụp suốt nhiều năm.  Trong hai năm vừa qua Văn Bút Quốc Tế đã cố gắng vận động một số văn thi sĩ Hy Lạp tái lập PEN Greece và trong Đại Hội VBQT kỳ 86th được đệ trình với Đại Hội Đồng VBQT xin phê chuẩn trở thành một tân Trung tâm Văn Bút.

Trong cuộc họp 2 ngày của Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù (Writers in Prison Committee), Chủ tịch Vịnh Thanh đã trình bày về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.  Trường hợp của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Phạm Đoan Trang được chú ý đặc biệt.


Tình hình nhân quyền tại Việt Nam gần đây trở nên tồi tệ hơn.  Lý do là trước thềm Đại hội Đảng CSVN XIII chính quyền Hà Nội mạnh tay bắt bớ và truy tố các nhà vận động tự do dân chủ trong đó có nhiều nhà văn và nhà báo.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã lên tiếng can thiệp trong hai trường hợp đặc biệt liên quan đến Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Phạm Đoan Trang.

Vào năm 2019 Quan điểm của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại qua Submission kiến nghị Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong chương trình kiểm định CHXHCN Việt Nam [32nd SESSION (Jan.-Feb. 2019] đã trình bày về tình trạng Hà Nội đàn áp nhà báo Phạm Đoan Trang như sau:


In a recent case, in February 2018, the unapproved book entitled “Chính trị bình dân” (Popular Politics) by Đoan Trang Pham was prohibited from distribution, and subsequently Ms. Doan Trang Pham had to go into hiding from Vietnam’s security force.


Vào ngày 6-10-2020 nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị công an  bắt giữ và khởi tố về “hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  theo Điều 88 Bộ luật Hìnhsự 1999 và tội “làm, tang trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó vào ngày 21-11-2019 Công an Việt Nam bắt giữ Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập và là nhà văn có nhiều tác phẩm được xuất bản.  Ông bị khởi tố về tội “Làm, tang trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Văn BútViệt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Phạm Đoan Trang vô điều kiện ngay lập tức vì họ chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước CHXNCN Việt Nam đã cam kết tôn trọng.


Remarks on Vietnam’s Human Rights Situation
during Writers in Prison Committee’s November 4, 2020 Meeting
by Vietnamese Abroad PEN Centre’s President Lloyd DuongThe human rights situation in Vietnam in 2020 is worsen as the Communist Party is preparing to hold its 13th National Convention in January 2021.  As in all past quinquennial conventions the Vietnamese government rounded up dissidents and anyone it deems to be trouble makers before the said National Convention.  Since last year the Vietnamese government began to arrest many individuals and, among those detained on criminal charges, are journalists and writers.

Our Centre is working on two cases.  The first case concerns Dr. Phạm Chí Dũng, an economist, a novelist and journalist, who co-founded and currently President of the Association of Independent Journalists (Hội Nhà báo độc lập).   On November 21, 2019 he was detained, and his home was searched.  He was charged later under Section 117 of the 2015 Criminal Code for “Creating, possessing, circulating or distributing information, data, materials against the government of Socialist Vietnam.”

The second case concerns Ms. Phạm Đoan Trang, an author, journalist and democracy activist.  She had received the 2017 Homo Homini Award and the 2019 Press Freedom Award from Reporters Without Borders.  She was arrested and detained briefly in February 2018.

In our Centre’s Submission to the United Nations High Commissioner for Human Rights during the Universal Periodic Review of Vietnam 32nd SESSION (January – February 2019), the Vietnamese Abroad PEN Centre called world’s attention to the on-going persecution that Ms. Ms. PhạmĐoan Trang has suffered as follows:


In a recent case, in February 2018, the unapproved book entitled “Chính trị bình dân” (Popular Politics) by Đoan Trang Pham was prohibited from distribution, and subsequently Ms. Doan Trang Pham had to go into hiding from Vietnam’s security force.


On October 6, 2020 Ms. Pham Doan Trang was arrested and charged by the Vietnamese government under Section 88 of the 1999 Criminal Code for propagating views against the state and under Section 117 of the 2015 Criminal Code for “Creating, possessing, circulating or distributing information, data, materials against the government of Socialist Vietnam.”

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of Ms. Phạm Đoan Trang and Dr. Phạm Chí Dũng, who simply exercised their constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.

We shared this urgent situation with Salil Tripathi, WiPC Chair, and PEN International quickly responded with a firm demand for Pham Doan Trang’s immediate release.  Thanks Salil and everyone at PEN International.

Our Centre is lobbying various governments on these two cases and others.  In Hanoi, the US Embassy stated that it is “monitoring the situation closely” (Rachael Chen, spokesperson for the U.S. Embassy).

To conclude, I’d like to share portions of Ms. Pham Doan Trang’s letter.


“JUST IN CASE I AM IMPRISONED
Saigon, Vietnam
May 27th, 2019
Dear friends,
No one wants to sit in prison. But if prison is inevitable for freedom fighters, if prison can serve a predetermined purpose, then we should happily accept it.

I don’t want a campaign that calls on the Vietnamese government to simply “free Trang”.  I want a comprehensive social movement that pushes the government to “free Trang and pass new election laws”,  “free Trang and ensure free and fair elections”,  “free Trang, free elections”, and so on.
..
I don’t want freedom for just myself; that’s too easy.
I want something greater: freedom for Vietnam.
It might seem like some grand goal, but it’s totally possible – with your support.

Pham Doan Trang”


TM. Ban Chấp Hành VBVNHN

Vịnh Thanh
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Email:  LloydDuong@PENVietnam.org