HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ỦY BAN NHÀ VĂN NỮ VĂN BÚT QUỐC TẾ 07-08/03/2022

TƯỜNG TRÌNH CỦA CUNG THỊ LAN

Tường trình của Cung Thị Lan
Họp thường niên của Ủy ban nhà văn nữ VB Quốc Tế
07-08 tháng 3 năm 2022


Kính thưa quý Văn hữu VBVNHN,
Hai ngày thứ Hai và thứ Ba (07-08 tháng 3 năm 2022) , Cung Lan dự cuộc họp thường niên của Ủy ban Nhà văn Nữ Văn Bút Quốc Tế do Ủy ban Nhà văn Nữ Văn Bút Quốc tế tổ chức.
Mục đích của hai cuộc họp trực tuyển này :
Văn Bút Quốc Tế tham gia cùng cộng đồng toàn cầu kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), một ngày toàn cầu đánh dấu những thành tựu xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của phụ nữ, đồng thời kêu gọi hành động nhằm thúc đẩy bình đẳng của phụ nữ.
Vào năm 2018, Văn Bút Quốc Tế đã ra mắt Tuyên ngôn Phụ nữ, một tập hợp các nguyên tắc nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận bằng cách chống lại và loại bỏ sự im lặng của phụ nữ trên toàn thế giới, cho dù bị thông qua kiểm duyệt, truy tố, bắt giữ, quấy nhiễu hay vũ lực. Tuyên ngôn là điểm chính cho cả Văn Bút và các tổ chức khác nhằm thúc đẩy quyền của phụ nữ trong giáo dục, xuất bản và văn học.
Văn Bút Quốc Tế nêu rõ Tuyên ngôn trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 2022 qua trường hợp của hai phụ nữ bị bức hại chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa qua việc kêu gọi các thành viên của tổ chức này hành động: Gulgeş Deryaspî ( Thổ Nhĩ Kỳ) và Meral Şimşek (Thổ Nhĩ Kỳ).
   *** Ngày 07/03/2022
1. Opening
2. Housekeeping note
3. Empty chair
4. WWC chair welcome World and Chair Report (Zoe Rodridguez)
5. Open note Speech
6. Pen VIDA count
7. Center Updates

                     * Có  56 Văn hữu tham dự từ 56 trung tâm Văn Bút Bạn
                     * C
ập nhậtnh trạng các tác giả bị cầm tù, hay bị nguy hiểm.

    * Mỗi trung tâm chỉ có 3 phút phát biểu theo thứ tự sau:
1.     PEN Bangladesh
2.     PEN Cambodia
3.     PEN Malaysia
4.     PEN Melbourne
5.     PEN Myanmar
6.     PEN Philippines
7.     PEN Sydney
8.     Kurdish PEN
9.     PEN Gambiaf  
10.   PEN Ghana 
11.   PEN Kenya                 
12.   PEN Malawi                             
13.   PEN Nigeria e      
14.   PEN South Africa Fiona Khan  
15.   PEN Uganda
16.   PEN Zimbabwe
17. PEN Albania
18. PEN Austria
19. PEN Basque
20. PEN Belarus
21. PEN Danish
22. PEN France
23. PEN Germany
24.   PEN Greece
25.   PEN Irish
26.   PEN Kurdish
27.   PEN Latvia
28.   PEN Macedonia
29.   PEN Malta  
31.   PEN Moscow
30.   PEN Montenegro  
32.   PEN Netherlands
33.   PEN Occitan
34.   PEN Portugal
35.   PEN Romania
36.   PEN Slovene
37.   PEN Suisse Romand
38.   PEN Trieste            
39.   PEN Turkey
40.   PEN America
41.   PEN Argentina 
42.   Gwendolyn Diaz-Ridgeway    
43.   PEN Chile
44.   Maria del Pilar Clemente               
45.   Germán Rojas                       
46.   Mónica Gómez       
47.   Dass Anand         
48.   PEN Ecuador
49.   María Eugenia Torres Sarmiento        
50.   PEN Paraguay
51.   Emi Kasamatsu                          
52.   PEN Puerto Rico
53.   Sandra Santana                
54.   PEN San Miguel
55.   PEN Québecois
56.   PEN Vietnamese Abroad
 
Sau đây là phần phát biểu của Cung Thị Lan
Hello everyone, all PEN Friends,
This is Lan Cung from Vietnamase Abroad PEN
 I would like to thank you International PEN, Zoe Rodridguez, to organize this wonderful Meeting. I especially thank Olha Mukha who always helps me to log in the International PEN ZOOM.
Now I would like to report the updates of our center.
 We, Vietnamese Abroad PEN, are still campaigning for releasing the imprisoned authors, poets and reporters in Vietnam and other authors in danger across the world
Like my last year report, Author and also Journalist Pham Đoan Trang, was detained since October 6, 2020. But since then, we could not get information from her. Beside, we had more  authors who were detained in Vietnam  prisons  like author  Pham Chi Dung, author Phạm Chí Thành , Reporter Tran Thi Tuyet Dieu, Journalists Nguyen Thanh Nha, Nguyen Phuoc Trung Bao, and Doan Kien Giang,… We organized vigil candles, sent the objection letters, the encouraging messages, the Christmas cards and respectfully asked vice president Kamala D. Harris to demand the government of Vietnam to observe and respect human rights during vice president Kamala D. Harris  trip to Southeast Asia.

( Mr. Ross Holder will report more details about Pham Doan Trang case tomorrow)
Last year, we focused on the cases in Vietnam but this year we also pay much attentions on the imprisoned authors in the prison of the other countries of the world.
We collaborated with some PEN centers to spread the news and up-dated the situation of writers in the danger as much as we can. We translated into Vietnamese and posted the important updated information  from the other PEN centers  on Vietnamese PEN Website so that all of our members know what’s going on and could follow the updates.
 Our center has two goals: 1. Protecting the right of speech/ Freedom of writing and 2. Publishing the literary works for preserving and promoting Vietnamese culture.
 I am going to send the link of VietPEN website and the  page PROTECTING WRITERS AT RISK ACROSS THE GLOBE in the Chat room for your review if you want to. And if you want us to release the important news, we will happily translate them into Vietnamese and post them in our website.
On behalf of Vietnamese Abroad PEN, I would like to thank you International PEN, English PEN, Melbourne PEN, Germany PEN… for your  advocate and support us in the campaign of freedom for imprisoned Vietnamese
authors.
We appreciate the persistent helps and non-stop advocates of Ross Holder (Asia Regional Programme Coordinator | PEN International) and Cat Lucas(Writers at Risk Programme Manager)
We appreciate Aurélia Dondo, Ma Thida  and other PEN friends for the updates through emails so that we could  sign on the objection letters.
 For us, working together, solidarity, and unity teamwork are very important strength for our future campaigns.
 Thanks everyone for listening

 
Tạm dịch như sau:
Mến chào các bạn Văn Bút
Tôi là Lan Cung, thuộc Trung tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Tôi muốn cảm ơn Văn Bút Quốc tế, VH Zoe Rodridguez, đã tổ chức Cuộc họp tuyệt vời này. Tôi đặc biệt cảm ơn Olha Mukha, VH luôn giúp tôi đăng nhập PEN ZOOM Quốc tế.
Bây giờ tôi xin tường thuật những cập nhật của trung tâm của chúng tôi.
Chúng tôi,Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, vẫn đang vận động cho việc trả tự do các tác giả, nhà thơ và tác giả đang bị cầm tù ở Việt Nam và các tác giả khác đang gặp nguy hiểm trên khắp thế giới
Như tường trình năm ngoái của tôi, tác giả đồng thời là nhà báo Phạm Đoan Trang, đã bị bắt giam từ ngày 6 tháng 10 năm 2020. Nhưng kể từ đó, chúng tôi không thể có thông tin từ cô ấy. Bên cạnh đó, chúng tôi có thêm nhiều tác giả bị giam trong các nhà tù ở Việt Nam như tác giả Phạm Chí Dũng, Phạm Chí Thành, Nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu, Nhà báo Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Báo, Đoàn Kiên Giang,… Chúng tôi đã tổ chức thắp nến cầu nguyện, gửi đơn phản đối, gửi thông điệp động viên, gửi những tấm thiệp mừng Giáng sinh và trân trọng đề nghị phó tổng thống Kamala D. Harris yêu cầu chính phủ Việt Nam tuân thủ và tôn trọng nhân quyền trong chuyến công du Đông Nam Á của phó tổng thống Kamala D. Harris.
(Ross Holder sẽ tường thuật chi tiết hơn về trường hợp Phạm Đoan Trang vào ngày mai)
Năm ngoái, chúng tôi tập trung vào các trường hợp bắt bớ ở Việt Nam nhưng năm nay chúng tôi còn chú ý nhiều đến các tác giả bị giam cầm trong nhà tù ở các quốc gia khác trên thế giới.

Chúng tôi đã hợp tác với một số trung tâm Văn Bút bạn để phổ biến tin tức và cập nhật tình hình của các nhà văn đang gặp nguy hiểm, khi chúng tôi có điều kiện. Chúng tôi đã dịch vài tin sang tiếng Việt và cập nhật những thông tin quan trọng từ các trung tâm Văn Bút khác trên trang trang website VietPEN để tất cả các thành viên của chúng tôi rõ những gì đang xảy ra và có thể theo dõi các cập nhật.
Trung tâm của chúng tôi có hai mục tiêu: 1. Bảo vệ quyền ngôn luận, quyền tự do sáng tác và 2. Xuất bản các tác phẩm văn học nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam.
Tôi sẽ gửi đường dẫn của trang web VietPEN và trang BẢO VỆ CÁC TÁC GIẢ TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM TRÊN TOÀN CẦU trong Chat room để các bạn xem nếu các bạn muốn. Và nếu các bạn muốn chúng tôi công bố những tin tức quan trọng, chúng tôi sẽ sẵn lòng dịch chúng sang tiếng Việt và đăng chúng trên trang web của chúng tôi.
Thay mặt Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, tôi xin cảm ơn các bạn Văn Bút Quốc tế, Văn Bút Anh, Văn Bút Melbourne, Văn Bút Đức… đã vận động và ủng hộ chúng tôi trong cuộc vận động đòi tự do cho các tác giả bị tù tại Việt Nam.
Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ bền bỉ và ủng hộ không ngừng của Ross Holder (Điều phối viên Chương trình Khu vực Châu Á | PEN International) và Cat Lucas (Giám đốc Chương trình Nhà văn trong tình trạng nguy hiểm)
Chúng tôi biết ơn Aurélia Dondo, Ma Thida và các Văn hữu trong các trung tâm Văn Bút khác trong vấn đề cập nhật tin tức thông qua nhóm điện thư của VBQT để chúng tôi có thể theo dõi từng sự kiện và ký vào các lá thư phản đối.
Đối với chúng tôi, làm việc cùng nhau, đoàn kết, và đồng lòng là sức mạnh rất quan trọng cho các chiến dịch sau này của chúng ta.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe
.

   *** Ngày 08/03/2022
1. Open
2. Housekeeping note
3. Empty Chair: Pham Doan Trang(Tường trình của Ross Holder)
4. Hate Speech Tool Kit
Case of Paola Ugaz(Peru)
5. Q&A
6. Public Event: Panel Discussion
FACEBOOK: New Anthology amplifies Voices of Burmese People in their struggle against dictatorship( Myanmar)

Social media messages IWD2022: Gulgeş Deryaspî and Meral Şimşek.

Nếu vào trang Văn Bút Quốc Tế ( Internationl PEN) trong Facebook và Twitter quý Văn hữu sẽ biết rõ:
PEN International joins the global community in celebrating International Women’s Day 2022 by highlighting the case of two Kurdish writers from Turkey who are persecuted because of the peaceful exercise of their right to freedom of expression: Gulgeş Deryaspî and Meral Şimşek.
Văn Bút Quốc Tế tham gia cùng các cộng đồng toàn cầu kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 2022 bằng cách nêu rõ trường hợp của hai nhà văn người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ, hai phụ nữ bị bức hại vì hoạt động ôn hòa trong lúc thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ là: Gulgeş Deryaspî và Meral Şimşek
Take action now. RT #GulgeşDeryaspî #MeralŞimşek
Quý Văn hữu hãy hành động ngay trong việc thêm tiếng nói của quý Văn hữu để ngăn chặn sự áp bức của những kẻ độc tài.
(Vui lòng vào Facebook và Twitter)
Chân thành cảm ơn quý Văn Hữu quan tâm đến những hoạt động của Văn Bút     
Quý mến,
Cung Thị Lan