Vài hình ảnh Đại Hội Văn Bút Quốc Tế tại Pune, Ấn Độ (25-29.9.2018)

Vài hình ảnh Đại Hội Văn Bút Quốc Tế
tại Pune, Ấn Độ (25-29.9.2018)


Phái đoàn VBVNHN vẫn đang còn nhiều việc phải thực hiện trong Đại Hội Văn Bút Quốc Tế tại Pune, Ấn Độ, như thuyết trình về Nghị Quyết Việt Nam, trình bày thơ ca Việt Nam nhưng tôi xin gởi đến quý văn hữu và thân hữu vài hình ảnh để thấy được tiến trình công tác của phái đoàn trước khi Ban Chấp Hành đúc kết và phổ biến bản Tường Trình chính thức.


Tại Đại Hội Văn Bút Quốc Tếphái đoàn VBVNHN giao tiếp và gầy dựng quan hệ với các Trung Tâm Văn Bút khác từ VB Đức, VB Sydney, VB Myanmar, VB Norway đến VB Quebec, VB Tibet, VB Hong Kong, VB Trung Hoa Độc Lập, VB Norway, v.v., và các tổ chức NGOs để nêu lên quan điểm quốc gia của văn thi sĩ Việt Nam cũng như đã: 
i.  trực tiếp đóng góp ý kiến và trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trước Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ bị Cầm Tù của Văn Bút Quốc Tế (CT Dương Thành Lợi).  Ngay sau đó nhân viên VBQT đã liên lạc để xin tài liệu về 3 sự kiện đàn áp được VBVNHN trình bày. 
 
ii.  trình nghị quyết lên án CSVN vi phạm nhân quyền và phản đối Luật An Ninh Mạng (CT Dương Thành Lợi).
 
iii.  bảo trợ nghị quyết của Trung tâm Văn Bút Cuba đòi hỏi nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận cho dân tộc Cuba (CT Dương Thành Lợi).
 
iv.  bảo trợ nghị quyết của Trung tâm Văn Bút Đức, trực tiếp đóng góp ý kiến tu chính (td. anti-refugee prejudice), vận động tu chính bảo vệ dân tị nạn và phản đối các hành động kỳ thị (CT Dương Thành Lợi).
 
v.  trình bày sáng tác Việt ngữ, Anh ngữ kêu gọi tự do dân chủ cho dân tộc (PCT Lê Hữu Liệu, TTK Thanh Sơn).   [Khi PCT Lê Hữu Liệu ngâm thơ, một nữ phóng viên Ấn Độ đã cảm động rơi nước mắt.]
 
vi.  nêu lên tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam qua các cuộc phỏng vấn với T.V. và radio Ấn Độ  (PCT Lê Hữu Liệu, TTK Thành Sơn).


vii.  xác định lịch sử và vai trò quốc gia của VBVNHN và nỗ lực hiển dương tiếng gọi tự do dân chủ của toàn thể hội viên 
VBVNHN qua cuộc phỏng vấn khá dài với Văn Bút Quốc Tế nhân dịp VBQT kỷ niệm 100 năm hoạt động.  Tài liệu này sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trong thư khố VBQT (CT Dương Thành Lợi).
 viii.  trồng cây Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tại Đại Học Savitribai Pune University.  Cây VBVNHN sẽ được bảo dưỡng bởi đại học và hy vọng trong tương lai các thế hệ trẻ có thể ghé thăm như ấn tích lịch sử của văn thi sĩ Việt Nam và đặc biệt là của hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Phái đoàn VBVNHN
TTK Thanh Sơn, PCT Lê Hữu Liệu, CT Dương Thành Lợi
CT Dương Thành Lợi trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trước Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ bị Cầm Tù của Văn Bút Quốc Tế
Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế
Phái đoàn VBVNHN
PCT Lê Hữu Liệu, CT Dương Thành Lợi và TTK Thanh Sơn tại Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế
Tổng Thư Ký VBVNHN Thanh Sơn và Tổng Thư Ký VBQT Carles Torner

Chủ tịch VBQT Jennifer Clement, Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi


TTK Thanh Sơn, PCT Lê Hữu Liệu,  CT UB.Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù VBQT Salil Tripathi, CT Dương Thành Lợi
PCT Lê Hữu Liệu nói chuyện trước sinh viên phân khoa Kỹ sư và Khoa học của DY Patil International University.  Sự hiện diện của một văn hữu cao niên đại diện VBVNHN thu hút sự chú ý đặc biệt của sinh viên Ấn Độ.

Sinh viên Ấn Độ chụp hình lưu niệm với phái đoàn VBVNHN @ 28-9-2018
PCT Lê Hữu Liệu, CT Dương Thành Lợi, TTK Thanh Sơn
trồng cây Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tại
Đại Học Savitribai Pune University, Ấn Độ @ 28-9-2018
Cây VBVNHN sẽ được bảo dưỡng bởi Đại Học Savitribai Pune
 và hy vọng trong tương lai các thế hệ trẻ có thể ghé thăm như ấn tích lịch sử của văn thi sĩ Việt Nam và đặc biệt là của hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.