Vài hình ảnh Ra Mắt Sách Nhớ Ngày Tháng Cũ- Lê Thị Nhị