Vài hình ảnh tiễn đưa Hải Quân Đại Tá VNCH Bùi Cửu Viên, Phu quân của chủ tịch VBVNHN VĐBHK Hồng Thuỷ-Ngày 22/4/2023