VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI VTNHK HỌP MẶT XUÂN, Ngày 22 tháng 5 năm 2022 tại Westminster, California