VBVNHN chúc mừng tác phẩm mới TỊNH TÂM của VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi, cựu chủ tịch VBVNHN(2028-2020)

 Cung Thị Lan và văn hữu thi sĩ Hoàng Phượng

Cung Thị Lan và văn hữu nhà báo Đào Hiếu Thảo

Cung Thị Lan và văn hữu văn thi sĩ Lê Thị Nhị

Văn hữu Lãm Thuý, CTL, văn hữu Lê Thị Nhị, phu nhân và văn hữu Đào Hiếu Thảo

Văn hữu Lãm Thuý

Thi nhạc sĩ Hoàng Phú và phu nhân Huệ

Văn hữu Từ Khải và văn hữu Thanh Hương

Cung Thi Lan

Văn hữu Từ Khải, văn hữu Thanh Hương, Huệ văn hữu Hoàng Phú