VBVNHN Kỷ Niệm 100 Năm Ngày Giỗ của Nữ Sĩ SƯƠNG NGUYỆT ANH (20/01/1921- 20/01/2021)

Những giòng thơ ngưỡng mộ nữ sĩ Sương Nguyệt Anh đồng thời là nhà báo nữ đầu tiên của Việt Nam

    TIẾNG CHUÔNG NỮ GIỚI .
Người đã trăm năm tự thủa nào
” Tiếng Chuông Nữ Giới ” vọng thanh cao
Tuần san Nam Việt vui làng báo
Nữ sĩ Nguyệt Anh đẹp cựu trào
Xã luận đấu tranh tôn đạo lý
Thời đàm hướng dẫn trọng cần lao
Noi gương thân phụ: cụ Đồ Chiểu
Hiếu , hạnh, công, dung quý biết bao…
     Hawthorne  28 – 2 – 2021

              CAO MỴ NHÂN 

100 NĂM NGÀY GIỖ BÀ SƯƠNG NGUYỆT ANH

Kỳ nữ Ngọc Khuê Sương Nguyệt Anh
Người người mến mộ “Tiếng Chuông” thanh
Nữ quyền, luôn quyết khơi bừng dậy
Bình đẳng mãi lo giục đấu tranh
“Tiết hạnh khả phong” lưu lại mãi
Văn chương thơ phú đối hoàn nhanh
Thông minh xuất chúng, đời khâm phục
Lễ mọn: “vài câu với dạ thành”


                  Hồng Thuỷ

TƯỞNG NIỆM 

NỮ SĨ SƯƠNG NGUYỆT ANH
(Nhân ngày giỗ thứ 100)

Trăm năm tưởng niệm bậc văn chương
Vị quốc nề chi phận má hường
Thiên cổ anh thư thiên cổ rạng
Tứ thời hoa quả tứ thời hương
Sinh làng An Đức nơi nguyên quán
Thác quận Ba Tri chốn tổ đường
Ái nữ thầy đồ trung hiếu vẹn
Danh truyền hậu thế đức lưu phương


                         Thanh Song Kim Phú
                             CA Mar/1st/2021
Xin gửi đôi giòng  ngưỡng mộ _


Anh thư Sương Nguyệt bậc kỳ tài
Đối đáp Văn Thơ chẳng kém ai
Tỉnh giấc Vô thường lòng khép lại
Danh còn lưu mãi đến muôn đời …

Kính
Mặc Khách
THIÊN HƯƠNG THƯƠNG NHỚ
 
Nữ giới thơ văn học sử xanh
Vẫy bút nghiêng thành tài hoa chanh
Yêu nước giữ nhà hồn quốc ngữ
 Thiên hương thương nhớ Sương Nguyệt Anh…

 
MD.01/20/21 
LuânTâm 
Thân cảm tặng”Kỷ Niệm 100 Năm Ngày Giỗ Của Nữ Sĩ Sương Nguyệt Anh”
GÁI BA TRI SƯƠNG NGUYỆT ANH
(Kính họa bài Tiếng Chuông Nữ Giới của chị Cao Mỵ Nhân)
 
Một trăm năm chẵn nhớ khi nào
“Nữ Giới Chung” lòng trải vút cao
Thi sĩ thờ chồng gìn tiết nghĩa
Nhà thơ yêu nước giúp phong trào                           
Khuyến người trọng đạo công không nhỏ
Khuyên thế biết đời đức lớn lao
Danh gái Ba Tri hừng sử sách
Cụ Đồ vui dạ biết dường bao
 
Phương Hoa – FEB 28th 2921
 
100 NĂM NGÀY GIỖ SƯƠNG NGUYỆT ANH

 
Ba Tri kỷ niệm khách quần hồng
Ngày giỗ trăm năm vẫn dõi trông
SƯƠNG NGUYỆT ANH thư tài nguyệt tỏ
NGUYỄN XUÂN KHUÊ các đức xuân nồng
“Đông Du*” cùng dạ trao toàn ý
“Nữ Giới Chung**” tâm dốc hết lòng
Hậu thế lưu danh người vạn thuở
Ngời ngời trinh liệt rạng môn tông
 
*Phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu
**Tờ báo nữ đầu tiên bà làm chủ bút

 
Phương Hoa – FEB 28th 2021

Tưởng Niệm Nữ Sĩ Sương Nguyệt Anh 100 năm Giỗ Bà.

Phụ nữ thiên hương Sương Nguyệt Anh
Thi nhân tuyệt sắc đẹp như tranh
Mày công lá liễu sang cương nghị
Mắt phụng nghiêm trang ngắm nể danh
Bút họa tài tình khen chẳng xiết
Văn phong ngọc sáng tỏa long lanh
Vàng ròng ắt kém thua Thi sĩ
Tiếc nuối trăm năm nhớ cũng đành .

Đình Duy Phương. 
Tháng 2/28/ 2021
Nữ Sĩ Sương Nguyệt Anh


Sương Nguyệt Anh đời để tiếng vang 
Tài năng kẻ sĩ chốn thi đàn 
Dòng thơ ủ bóng tuôn đầy chữ 
Điệu phú ôm hình vẫy lắm trang 
Mặc khách tình trao nồng hạ rực 
Giai nhân mộng khép lạnh thu tàn 
“ Tiếng Chuông Nữ Giới “lưu văn học 
Hãnh diện trăm năm đẹp mộ vàng 
            Minh Thuý Thành Nội 
                Tháng 1/21/2021