Viễn Xứ

Chiều Trong Rừng 

Biệt xứ lâu rồi quá nhớ ơi
Lang thang đến mãi tận chân đồi
Rừng hoang tĩnh lặng đi quanh quẩn
Núi vắng im lìm bước dạo chơi
Thơ thẩn ru hồn về cố quận
Ngẩn ngơ thả bóng ở quê người
Về chiều tuổi hạc còn chi hỡi
Tóc đẫm sương sa lệ bỗng rơi….

Tuyết Phan
29/11/2018
Đêm Nguyệt Tận

Đối diện
dốc đời
đêm
nguyệt tận
Ta nghe
thăm thẳm
một
niềm đau
Người ơi !
Sao mãi
ôm
thù hận .
Rót xuống
oan khiên
vạn
giọt sầu …? !

LÊ HỮU MINH TOÁN
( Houston -July. 25, 2019 )