LITERARY WRITINGS in VIETNAMESE

TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CỦA HỘI VIÊN VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Kính mời quý vị bấm vào những tựa đề dưới đây để thưởng thức tác phẩm của hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Tác phẩm Văn Xuôi gồm:
+ Cảm Tác
+ Hồi ký
+ Tự truyện
+ Tản Văn

+ Tâm Bút
+ Tuỳ Bút
+ Truyện Ngắn

+ Ký Sự
* Tôi Yêu Nước Tôi- Cao Minh Nguyệt
* Thương Quá Sài Gòn Ngày Trở Lại- Nguyễn Minh Nữu
* Chú Tiến – Một Nhà Nho Cuối Cùng- TT Thái An
* Lưu Vong- Ngọc Cường
* Ngày Đó Chúng Mình- Tiểu Thu
* Mối Tình Trong Đời- Thuý Messegee
* Về Miền Quá Khứ- Vũ Thuỳ Nhân
* Vợ Lính- Nguyễn Thị Thêm
* HÀ NỘI- Thành Phố Trong Hồi Tưởng- Lê Thị Nhị
* Theo Dòng Nước Xoáy- Đỗ Dung
* Cảm Ơn Đời, Cảm Ơn Người- Lê Mộng Hoàng
* Bên Đời Lưu Lạc- Nguyễn Phan Ngọc An
* Thư từ ngoài mặt trận Chiến dịch Desert Shield-Desert Storm – Nguyễn Dương
Kính mời quý vị thưởng thức thêm các tác phẩm sau đây: