Vô cùng thương tiếc VH Luật sư Nguyễn Văn Giỏi

Nhận được Tin Buồn từ Chị Thủ Quỹ Võ Ngọc Hoa là Bà Quả Phụ NGUYỄN VĂN GIỎI : 

ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN GIỎI ĐÃ QUA ĐỜI . Ông là Luật Sư Cố Vấn của VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2020-2023 . 
Chúng tôi đau lòng, vô cùng thương tiếc trước sự mất mát to lớn này .
XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Chị VÕ NGỌC HOA với hai cháu PHƯỢNG CHI , ĐÔNG SA và TANG GIA , TANG QUYẾN. 
XIN THIÊN CHÚA  TOÀN NĂNG HẰNG HỮU  CHO LINH HỒN GIUSE SỚM ĐƯỢC LÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG HƯỞNG CUỘC SỐNG MỚI THANH NHÀN  MUÔN ĐỜI.  
Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ
Văn hữu Đình Duy Phương – VH Đinh Mộng Lân – VH Huỳnh Nguyệt Ngân – VH Lê Nguyễn Nga -VH Võ Ngọc Hoa .
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Thay mặt BAN CHẤP HÀNH và Toàn thể Hội viên VB vùng Đông Bắc HOA KỲ Xin chân thành chia buồn cùng Văn Hữu NGỌC HOA và Toàn thể tang quyến. Cầu xin linh hồn cố Luật Sư NGUYỄN VĂN GIỎI sớm về nước Thiên đàng.
Thân mến
Hồng Thủy
***Thành kính phân ưu cùng  chị Võ Ngọc Hoa. EmojiEmojiEmoji

và Gia Đình.
Xin Thiên Chúa sớm đưa Linh Hồn Anh về hưởng Nhan Thánh
 Người.****
                 Trân trọng,
              Vũ Thùy Nhân.
Thành kính phân ưu và cầu nguyện cho linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Giỏi mau được hưởng Nước Chúa.
      Trần Đức Hân

Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Võ Ngọc Hoa. EmojiEmojiEmoji
Diễm Châu (Cát Đơn Sa) & ViVi 
 
Thành kính phân ưu cùng VH Võ Ngọc Hoa.  Mấy năm trước tôi có duyên hạnh ngộ gặp ông được một lần.  Trò chuyện khá vui vẻ.  Ông tuy lớn tuổi nhưng rất hồn nhiên và hòa đồng.   Đọc ai tín, tôi mới được biết Ông cũng cùng quê Thủ Đức.  Nay được tin Ông đã về với Chúa.  Cầu xin các thánh và thiên thần dìu linh hồn Giu Se về quê trời.
 
Tạo Ân
  THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
Cùng Gia Đình VH  Võ Ngọc Hoa về sự ra đi của Phu Quân, Ông Giuse Nguyễn Văn Giỏi.
Cầu nguyện Ông sớm về nước Thiên Đàng.
Lê Nguyễn nga 
VBVNHN Tây Nam HK
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG VH VÕ NGỌC HOA VÀ TANG QUYẾN!
(letamanh có đăng  CHIA BUỒN trên FB tin LS Nguyễn Văn Giỏi vừa tạ thế.)
THÀNH KÍNH PHÂN ƯUCùng gia đình luật sư
NGUYỄN VĂN GIỎI
Kính cầu nguyện linh hồn luật sư NGUYỄN VĂN GIỎI được sớm về nước CHÚA
Houston ngày 2 tháng tư năm 2023
Văn Hữu
Đặng Toản
Văn bút VNHN Nam Hoa Kỳ 
Xin chia buồn đến gia đình luật sư Nguyễn Văn Giỏi.Nguyện cầu hương hồn luật sư sớm về cõi vĩnh hằng.
Thành kính Phân ưu!
Văn Duy Tùng
Thành kính chia buồn cùng VH Võ thị Hoa và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh Ông Luật sư Nguyễn văn Giỏi sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
Tuyết Yên Vũ 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
NGUYỆN CẦU LINH HỒN LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN GIỎI SỚM SIÊU THOÁT 🙏🙏
TUYẾT PHAN 


XIN CHIA BUỒN CÙNG VĂN HỮU NGỌC HOA
*Xin Chân Thành Kính Phân Ưu Cùng Văn Hữu NGỌC HOA & Tang Quyến
**Xin Chân Thành Kính Cầu Nguyện Linh Hồn Văn Hữu NGUYỄN VĂN GIỎI Sớm Được Siêu Thoát An Vui Về Cõi Thiên Đàng
***Xin Chân Thành Kính Bái
LuânTâm
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
NGUYỆN CẦU LINH HỒN LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN GIỎI SỚM SIÊU THOÁT 🙏🙏
Tuyết Phan
K.Lang vô cùng xúc đông,tiếc thương được tin anh L. sư Gioỉ qua đời.Những kỷ niệm chị Hoa cùng anh L.sư Giỏi đến đón chở tôi ra sinh hoạt ở tượng đài.Lúc nào anh chị cũng tân tình,tử tế..Vì anh yếu nên
 chị làm tài xế,anh ngồi  kế bên luôn kể chuyện vui cười.Kỷ niệm đó hôm nay còn đâu nữa.Thật là vô
thường.Ngoài những lời chia buồn của các anh chị ở trên,riêng tôi cũng có thêm những kỷ niệm sinh hoạt với anh chi khó quên.!
          Thành thật chia buồn với gia đình và cầu  nguyện Anh L,S,Giỏi sớm về cõi an lành, siêu thóat..
                                    Trang Ngoc kim Lang
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU                @@@
Thành Thực cùng thương tiếc chia buồn cùng văn hữu VÕ NGỌC HOA và tang quyến về sự giã từ của phu quân là luật sư Nguyễn Văn Giỏi !…
Cầu nguyện cho Giuse được Hồng Ân Chúa về nước Thiên Đàng hưởng Phúc đời đời…
                Đồng thành kính 
          Văn hữu Hạo Nhiên TTNg