VÕ NGỌC HOA

Tiểu sử: Võ Ngọc Hoa
I-                   Nhà văn VÕ NGỌC HOA
Bút hiệu Kim Ngôn
*Sinh quán: Sinh năm 1942 tại Vĩnh Trinh – Long Xuyên, Việt Nam
Tuổi thơ: đi lánh nạn tại Cambochia – Nam Vang, xứ Chùa Tháp Phnom Penh – Học Trường Nhà Dòng L’école des soeurs de la Providence 1948-1954.
* Học vấn:
1954-1962 – Long Xuyên Vietnam: Trường Nữ Tiểu học – Trường Trung Học Công Lập Thoại Ngọc Hầu Ban A
1962-1975 – Saigon : Theo học các trường: Văn Hóa Quân Đội – Gia Long – Đại Hoc Văn Khoa về Sinh Ngữ và Cổ ngữ.
* Nghề nghiệp:
1962 – 1964 – Dạy học tại Trường tư thục Phụng Sự Long Xuyên – Lớp Mẫu giáo Pháp với Soeur Alfred Mari .
Lớp Đệ Thất và Đệ Lục – Pháp văn và Công dân giáo dục
Trường nhà Dòng Nữ tu Mến Thánh Giá – Sóc Trăng – Các lớp Đệ Ngũ – Pháp văn và Vạn Vật học.
1964 – 1975 – Saigon: Thư ký: Nha Kiến thiết – Hãng Thầu RMK-BRJ – Phụ tá Hành Chánh: MACV I STDAT.

II- Định cư tại Hoa kỳ từ năm 1978 –
Theo học và làm việc Đại học CSULB (Cal. State Long Beach,) IVC Irvine, OCC, Costa Mesa
* Sinh hoạt trong dòng chính Hoa Kỳ, Ngọc Hoa có cơ hội phục vụ và bảo vệ quyền Phụ nữ Việt Nam.
* Tác phẩm đăng trên các Báo Mẹ Việt Nam, Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, VN US Today….

III- Võ Ngọc Hoa luôn luôn giữ vai trò thay mặt cho đồng bào tị nạn chánh trị, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, cô nhi quả phụ đã quá đau thương trên đường trốn chạy CS từ hơn 40 năm qua. Chị em Đồng Hương không được có cơ hội nói lên sự đàn áp dã man của chính quyền CS trên quê hương đất tổ Việt Nam
* Gia nhập VBVNHN 2014. Thủ Quỹ trong Ban Đại Diện VBVNHN vùng Tây Nam Hoa Kỳ  hai nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2023.Tiều sử Văn Hữu Võ Ngọc Hoa .

——————————————————————————————
Họp Mặt thân mật của Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ Ngày 10 tháng 9 năm 2021