VŨ TUYẾT YÊN

Tiểu sử: Dược sĩ Nhà văn Vũ Tuyết Yên, R. Ph.
* Sinh quán tại làng Cao Cương, huyện Tiên Lữ,tỉnh Hưng Yên( cách Hà Nội 65 cây số), Bắc Việt Nam
* Cựu Nữ sinh Trung Học Trưng Vương
* Tốt nghiệp Dược Sĩ Quốc gia tại Sài Gòn Việt Nam, năm 1965
* Đến Arkansas,Hoa Kỳ vào đầu than1g 5 năm 1975 sau đó đi Canada tháng 5 năm 1975 và hành nghề Dược Sĩ tại canada 12 năm và hiện đang hành nghề Dược Sĩ tại Hoa Kỳ
* Nguyên Hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương nhiệm kỳ 1994-1996
* Là một trong những người sáng lập Y TẾ Nguyệt San.
* Viết bài trong Y TẾ Nguyệt San từ năm 1992 tới nay (18 năm)….