ĐỖ DUNG

Tiểu sử:
Từ Hà Nội di cư vào Sài Gòn năm 1954. 
Cựu nữ sinh Trưng Vương,
tốt nghiệp Đại Học Dược Khoa Sài Gòn năm 1972.
Thuyền Nhân, đến Mỹ năm 1980. 
Hiện tại về hưu, vui thú điền viên, cư ngụ tại miền Bắc, California.
Tác Phẩm:
Như Một Thoáng Mây Bay tại California năm 2012
Các tác phẩm Văn Xuôi của văn sĩ Đỗ Dung
1. Một Bầy Con Gái
2. Tìm Mây
3. Thao Thức Đêm Xuân
4. Tình già
5. Thăm Chồng
6. Duy Thanh, Chàng Đây!
7. Một Ngày Tháng Tư
8. APRIL FLOWER- Đỗ Dung
9. Tạ Tình
10. Bồng Bềnh Như Mây
11. Thập Tử Nhứt Sinh
12. Ngã Rẽ
13. Như Áng Mây Trôi
14. Như Hạt Mưa Sa
15. Những Ngày Xa Xưa Ấy
16. Trôi Theo Dòng Đời
Truyện ngắn Tình Già – Nhà văn Đỗ Dung | Giọng đọc Thúy Anh | Vietlove channel
Thêm tác phẩm của nhà văn Đỗ Dung trong website Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

https://vbmdhk.org/do-dung/