LÊ MỘNG HOÀNG

Tiểu sử của nhà văn Lê Mộng Hoàng
TIỂU SỬ của bà  Lê Tống Mộng Hoa – Bút Danh Lê Mộng Hoàng:
 
  Trưc năm 1975:
·         Dạy học tại các trường  trung học công lập Trần Quý Cáp (Quảng Nam)và Trung Thu ( Sài Gòn)sau khi tốt nghiệp thủ khoa Đại Học VănkhoaĐà Lạt(Cử Nhân Giáo Khoa văn Chương-1966) 
      Sau năm 1975
·         Dạy tại trường Tiểu học công lập Glenn Carlyn (Arlington, VA1986) và  tình nguyện dạy tiếng Việt cho trẻ em Mỹ gốcViệt từ năm 1976 đến 2006 tại trường Việt Ngữ Hoa Thịnh Đốn của hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Namvùng Hoa Thịnh Đốn, và giữ chưc vụ Hiệu Trưởng, tình nguyện dạy tiếng Việt ở Trường Việt Ngữ ST Michael, Falls Church, VA(2014-2015)và trường Việt Ngữ Thăng Long ( 2016- đến nay)
·          Làm Chuyên viên Thảo Chương Điện Toán (Programer Analyst) cho sở Thuế Vụ  Trung Ương(IRS) Chính Phủ Liên Bang tại Washington DC- sau khi tốt nghiệp đại học(1987)
Bà đã hưu trí năm 2007 và rất yêu thích làm các công tác xã hội, văn hóa, từ thiện tại điạ phuơng
·         Viết về Hạnh Phúc Gia dình dưới bút hiệu LÊ MỘNG HOÀNG, cộng tác với các báo SÀIGÒN TIMES (CA) Kỷ Nguyên Mới (VA) Mạch Sống. Tác phẩm xuất bản “ Chìa Khóa Mở Cửa Hạnh Phúc Gia Đình”(1996) va “Nhớ Mẹ Âm Thầm (2017)
·         Phó Trưởng Ban của Uỷ Ban Yểm Trợ Phòng Đọc Sách Tiếng Việt Thư Viện  Thomas Jefferson, VA chuyên lo việc xin sách tiêng Việt của các văn thi hữu mới xuất bản.
·         .Thành viên củaVăn Bút VNam Hải Ngoại Miền Đo^ng Bắc Hoa Kỳ.
·         Sáng Lập và làm Chủ Tịch  Hội Thân Hữu Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ ( 1999-2003)
·         Thành viên ban Quản Trị Hội TH Quảng Đà (2004- nay)
·         Thành viên ban Cố vấn Hội Phật Giáo Mỹ Châu.
·          Sáng lập và  làm Chủ Tịch Charity Group of Virginia-Affection Inc. ( Nhóm Từ Thiện Tình Thương –VA) hội Thiện Nguyện Bất Vụ Lợi ( 501-C3) giúp đỡ các người già neo đơn, các Thương Phế binh VNCH,các trẻ em  khuyết tật, cấp học bổng cho các sinh viên học sinh nghèo tại Việt Nam (2005- nay), trợ giúp các nạn nhân thiên tai, bão lụt tại Viet Nam, Phi Luật Tân, Nhật,Mỹ , và bịnh Ebola tại Phi Châu( Sierra).
 
Biography of author Le Tong Mong Hoa ( Lê Mộng Hoàng)
Bio of Le Tong Mong Hoa ( Lê Mộng Hoàng)
 
Before 1975, she was a teacher at the public high schools Tran Quy Cap Quang Nam
and Trung Thu in Saigon, after graduating as valedictorian at Dalat University in 1966 with a Bachelor’s degree in literature.
 
After 1975, she was a teacher at Glen Carlyn Elementary School in Arlington, Va. (1986)  From 1976 to 2006, she volunteered to teach Vietnamese-American children with the Vietnamese Youth Educational Association (VYEA), with the Vietnamese Language school ST Michael, Falls Church, VA (2014-2015) and the Vietnamese Language school Thăng Long(2017-2018).
She also served as the principal of the VYEA Vietnamese summer school for the Washington, D.C. area. 
From 1987 to 2007, after graduating from an American college, she was a programmer analyst for the Internal Revenue Service, Federal Government in Washington, D.C.
 
She retired in 2007 and began passionately working on charitable and social activities in the metropolitan area.  Under the pen name Le Mong Hoang, she writes about family happiness for the Saigon Times in California, Ky Nguyên Moi and Mach Song magazines in Virginia.
 
In 1996, her book “Chia Khoa Mo Cua Hanh Phuc Gia Dinh (The Key to Family Happiness) was published.
In 2017, her 2nd book “ Nhớ Mẹ Âm Thầm” (Quietly Remembering My Mother) was published.
 
She serves as the vice president of the “Committee to support the Vietnamese Reading Room at the Thomas Jefferson Library” in Fairfax, Virginia, which collects new Vietnamese language books for second and third-generation readers.
Additionally, she is
a member of the Vietnamese Writers Abroad Pen Association of the Northeast United States,
a member of the board of directors of Boat People SOS
Inc. (2007-2009),
founder, the president (1999-2003), and member of the board of directors (2004-present) of the Quang Da Mutual Assistance Association (1999-2003).
She is the founder and the president of the Charity Group of VA Affection, a non-profit 501(c)(3) organization.  CGOVAA provides scholarships, vocational training, and other humanitarian aid to the poor, orphaned, disabled, and elderly of Vietnam.  The organization also enhances Vietnamese-American culture through community activities. CGOVAA’s motto is “Caring and Sharing with Affection.”
 
In recent years, CGOVAA has provided immediate response to natural disasters all over the world, including the Pacific tsunami, Hurricane Sandy, tornados in Oklahoma, tornado Haiyan in the Philippines, and several storms in Vietnam.
 

Books of author Lê Mộng Hoàng

Một số tác phẩm Văn xuôi của nhà văn Lê Mộng Hoàng
1. Chia Xẻ Tâm Tình Của Một Người Cầm Bút Nữ ở Hải ngoại
2. Nhớ Mẹ Âm Thầm
3. Cám Ơn Đời Cám Ơn Người
4. Câu Chuyện Của Cô Giáo Việt Nam Tỵ Nạn
5. Những Ngày Còn Mẹ
6. Làm Sao Mà Quên Được
7. HOA TÌNH THƯƠNG NỞ RỘ TRONG DẠ TIỆC “NHẠC KHÚC MÙA THU_10092022”
8. Lời Tạ Tình Đầu Năm
9.48 NĂM NHÌN LẠI …Lê Mộng Hoàng
Kính mời quý vị nhấn vào hình và link dưới đây để thưởng thức thêm tác phẩm của nữ sĩ Lê Mộng Hoàng(Lê Tống Mộng Hoa)
Lê Mộng Hoàng(Lê Tống Mộng Hoa)
https://vbmdhk.org/le-mong-hoang