Ý NHI -NGUYỄN THI DUNG

Ý NHI tên thật là NGUYỄN THI DUNG
Sinh năm 1947 tại Hải Dương
Hiện đang cư ngụ Arlington, VA 22206
Dung học trung học tại trường Trung Học Công Lập Ban Mê Thuột từ năm 1961 và tốt nghiệp năm 1966. Sau đó về Saigon học lớp Tham Sự khóa 4 năm 1968 tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH, khi tốt nghiệp được bổ nhiệm về Bộ Tài Chánh/ Tổng Nha Thuế Vụ và làm việc tại đây cho đến cuối tháng 4 năm 1975.
Vượt biên và định cư tại tiếu bang Virginia Hoa Kỳ từ năm 1984 cho đến nay.
Dung làm việc cho US Postal services từ năm 1988 và về hưu năm 2013.
Đăng truyện ngắn và thơ với tên thật Nguyễn Thị Dung trên Diễn Đàn Hành Chánh Toàn Cầu của hội CSV/QGHC từ năm 2020 cho đến nay.