NGUYỄN ĐỨC CUNG

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
NGUYỄN ĐỨC CUNG
 
Sinh năm 1944 tại làng Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
-Cựu sinh viên khóa đầu Viện Hán Học Huế (1959-1962)
-Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Ban Sử Địa (1962-1965)
-Cử Nhân Giáo Khoa Sử Học tại Trường Đại Học Văn Khoa Huế (1965).
-Cao Học Sử Học Ưu Hạng (1974) tại Trường Đại Học Văn Khoa Huế.
-Giáo Sư Trường Trung Học Trần Quý Cáp Hội An, Quảng Nam, Sĩ Quan QLVNCH, Dân Biểu VNCH đơn vị Tỉnh Quảng Nam, Cựu tù nhân chính trị Cộng Sản 1975-1988.
-Trước năm 1975, đã cộng tác với các Tạp chí Phổ Thông, Bách Khoa (Sài Gòn) và Tạp chí Đại Học, cơ quan nghiên cứu của Viện Đại Học Huế (1957-1975)
-Định cư tại Philadelphia, Hoa Kỳ từ tháng 7-1991 cho đến nay.
Các tác phẩm sắp xuất bản:
 
*Sử trung mạn bút,
*Sử trung tùy bút,
*Sử trung chính bút
 
Một số tác phẩm đã xuất bản:
*Vũ Man Tạp Lục Thư (nguyên tác chữ Hán của Ôn Khê Nguyễn Tấn), Nguyễn Đức Cung, trình bày, phiên dịch và chú thích, 1974.
*Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên, bộ sử 6 cuốn viết bằng chữ Hán của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, (dịch chung với Trần Vinh Anh, Lê Ngọc Bích, Nguyễn Lý Tưởng), khảo luận tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Huế (1962-1965) dưới sự hướng dẫn của Linh mục sử gia Nguyễn Phương (1921-1993).
*Lịch sử vùng cao qua Vũ Man Tạp Lục Thư, Nxb. Nhật Lệ, Philadelphia, 1998, kỷ niệm 100 năm ấn bản chữ Hán của Vũ Man Tạp Lục Thư in năm Thành Thái thứ mười 1898.
*Trong cõi vô thường, (thơ), Nxb. Nhật Lệ, 1999.
*Diên Lộc Quận Công Nguyễn Thân (1853-1914), bản thảo luận án Tiến Sĩ Sử Học, Nxb. Nhật Lệ 2002.
*Tù cải tạo, Hồi ký Hoàng Minh Lê Hồng Tuấn, Nguyễn Đức Cung nhuận sắc và giới thiệu, Nxb. Nhật Lệ, 2004.
*Quảng Bình chín trăm năm nhìn lại (1075-1975), hay là Cửa ngõ mở vào Vương Quốc Đàng Trong,  Nxb. Nhật Lệ, 2006.
*Ôn Khê Nguyễn Tấn, Vũ Man Tạp Lục Thư, Nguyễn Đức Cung sưu tầm, khảo cứu, phiên âm và chú giải, Nxb. Omega+ & Nxb. Hà Nội, 2019.
*Sử trung luận bút, (Tổng hợp phản biện về một số quan điểm giữa các trường phái sử học),  Nxb. Nhật Lệ, tháng 10-2021.

Hình tác giả trong trại tù Nam Hà, 1988.
Hình chụp năm 1965
Tác phẩm văn xuôi của tác giả Nguyễn Đức Cung( Vui lòng nhấn vào tựa đề để xem nội dung):
1. MỘT THOÁNG HỒNG NHAN QUA CỰU-ƯỚC
2. Ý NGHĨA TÍCH CỰC CỦA CHỮ HÒA 和 TRONG TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ
3. TỪ CÁI CHẾT CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐẾN SỰ CÁO CHUNG CỦA VIỆT-NAM CỘNG-HÒA, NGHĨ VỀ BÀI HỌC CHỦ QUYỀN CỦA ĐẤT NƯỚC
4. CHỮ NÔM VỚI ĐẠO CÔNG GIÁO TỪ THẾ KỶ XVII – XX
5. TẢN MẠN VỀ NGÔI SAO LẠ & CÁC CHIÊM TINH GIANHÂN MÙA GIÁNG SINH… Nguyễn Đức Cung
Bài điểm sách của giáo sư, cựu Dân Biểu Nguyễn Đức Cung với Luận Án Tiến Sĩ Sử Học của
GS Lê Đình Cai (San Jose)
Vui lòng kéo tận cuối để xem chi tiết