MỸ NGA

Sơ Lươc Tiểu Sử
Nguyễn Hữu Mỹ Nga
Nguyễn Hữu Mỹ Nga, tên con gái trước khi lập gia đình là Trần thị Mỹ Nga.
Sinh năm 1952 Thành Nội-Huế, lớn lên ở Saigon.
Cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 1963-70. Sau khi đậu Tú tài 2,
thi đậu vào Dược khoa Saigon.
Sang Tây Đức du học sau 3 tháng “học thử” ở trường Dược.
1976 tốt nghiệp Cử nhân kinh tế (Diplom Kaufmann) của đại học
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Sinh hoạt trong phạm vi văn hóa xã hội thời sinh viên với Tổng Hội
Sinh viên Việt Nam quốc gia tại Tây Đức.
Khi chính phủ Tây Đức bắt đầu nhận thuyền nhân Việt Nam vào
Đức (1978-79), tích cực giúp đỡ đồng hương trong vấn đề định cư và hội nhập. Cộng tác và đồng điều hành Hội Văn hóa Phụ Nữ Việt Nam tự do tại Đức từ 2014 đến nay.
Thành viên diễn đàn Trưng Vương US, diễn đàn cựu nữ sinh Trưng
Vương TV63-70, diễn đàn Cô Gái Việt và Hội Văn Bút hải ngoại vùng
Đông Bắc Hoa Kỳ.
Hobby: du lịch và viết về những nét văn hóa đặc trưng các nơi đã
đến, chụp hình, dịch thuật một số tác phẩm của các nhà văn nhà báo Đức,đặc biệt của các nhà báo trẻ người Đức gốc Việt.