THANH SONG KIM PHÚ

Tiểu sử:
Tên Họ       : -Kim Phú Nguyễn
Bút danh    : -Thanh Song ntkp  –  Lê Song Kim
Quê quán   : -Bình Hoà – Bình Sơn – Biên Hòa
Sinh sống   : -Sài Gòn (1947/2007)
Nữ sinh      : -Gia Long(1959-1963)
Sinh viên    : -CĐ Mỹ Thuật GĐ (1964-1965)
Hiện ngụ    : -Miền Bắc CA- Emeryville / Oakland USA từ 2007                
Sở thích      : -Thơ- Văn- Tranh- Du lịch- Thiên nhiên- Tiếu lâm
Thành viên : -VBMĐ/HK – Cô Gái Việt – Minh Châu Trời Đông
                      – Hội Cao Niên Diên Hồng/Miền Bắc C
Trang thơ của thi sĩ Thanh Song Kim Phú
Tưởng niệm Ngày 30/04/1975

30 Tháng 4…Ngày Mất Nước
1975, đâu dễ quên!
Bốn mươi sáu năm – Khằn ký ức
Miền Nam phẫn uất…trắng khăn tang!
Lũ lượt dòng người trên tử lộ
Bươn lên xác chết, giẫm kinh hoàng
Hiệu lệnh đầu hàng, buông vũ khí
Quân nhân bất lực…khóc tan hàng
Tướng tá đua nhau cùng bôn tẩu
Người còn quyết chiến giữ Quê Hương
Phượng Hoàng đơn độc trong vô vọng
Cam lòng tuẫn tiết cứu dân, quân
An Lộc năm xưa, Người tử thủ
Cần Thơ ngày ấy, chết theo Thành
Phát súng ngay tim…bi tráng quá
Người chọn cho mình cái chết vinh
Muôn lòng kính trọng đời Danh Tướng
Tiết tháo hào hùng…Lê Văn Hưng
Anh Hùng Tử, Khí Hùng Bất Tử
Tên của Người, rạng rỡ Sử xanh…
Thanh Song Kim Phú
Kính mời quý vị thưởng thức thêm
Trang Tác Giả Thanh Song Kim Phú trong trang website Văn Bút VĐBHK