TIN BUỒN-THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

MỘT ĐƯỜNG

Con đường đất lạnh quanh co
Gặp nhau dù chẳng hẹn hò trăm năm
Con đường đất lạnh âm thầm
Hết thù hết hận còn thăm nhau thường


Con đường đất lạnh gió sương
Giàu sang danh vọng vô thường vô vi
Con đường đất lạnh từ bi
Buồn đau giũ sạch vô tri vô tình


Con đường đất lạnh vô sinh
Chào nhau thanh thản an bình tự do
Con đường đất lạnh khỏi lo
Áo cơm xin để dành cho bụi đường


Con đường đất lạnh tro xương
Cho dù giông bão đoạn trường bể dâu
Con đường đất lạnh về đâu
Áo mơ áo mộng áo màu hết bay


Con đường đất lạnh ngắn dài
Chiến chinh ân oán đọa đày không không
Con đường đất lạnh lòng vòng
Nợ duyên dang dở tơ hồng vô duyên


Con đường đất lạnh gót tiên
Mênh mông mây khói lụy phiền chiêm bao
Con đường đất lạnh chờ nhau
Nghìn xưa cũng gặp nghìn sau một đường…

MD.03/02/04
LuânTâm
Nhớ Người Đi- Hồng Thuỷ
Tiễn Biệt Nhà Thơ Nhất Tuấn

Thuở ấy ngâm nga dựa góc thềm
Thơ chàng Nhất Tuấn đắm hồn êm
Thi nhân giã biệt bồi hồi thấm
Chiến sĩ từ trần nghĩ ngợi thêm
Bút phú vần xinh như nắng lụa
Lời văn chữ mộng tựa sương mềm
Vòng tay Chúa đón về yên nghỉ
Tiễn ánh sao trời rụng bóng đêm

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 8/2021