LÊ THỊ NHỊ

Tiểu sử của văn thi sĩ Lê Thị Nhị
Lê Thị Nhị

Sinh năm 1943 tại Bắc Ninh
 
Lớn lên ở Hà Nội
 
Vào Sàigon năm 1954
 
Tới Hoa Kỳ năm 1981
 
Hiện sống tại Mc Lean, Virginia, Hoa Kỳ cùng các con, các cháu.
 
Trong nhóm sáng lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn/ Nhà Việt Nam từ năm 2000
 
Trong nhóm chủ trương tủ sách Tiếng Quê Hương tại Virginia từ năm 2000
 
Chủ nhiệm nguyệt san Kỷ Nguyên Mới, xuất bản tại Virginia từ năm 2000
Tác phẩm đã xuất bản:
Ngày Về (Tập truyện, Virginia-1995)
Mùa Đông Hò Hẹn (Tập truyện, Virginia-1999)
Sóng Thời Gian (Tập truyện, Virginia- 2002)
Đôi Mắt Hoàng Hôn (Tập truyện, Virginia-2009)
Quê Hương Và Kỷ Niệm (Tuyển Tập Thơ Văn: Phượng Kiều, Vương Đức Lệ, Lê Thị Ý, Lê Thị Nhị, Virginia-2009
Biography of author Lê Thị Nhị
Lê Thị Nhị Born in 1943 in Bac Ninh
 
Grew up in Hanoi
 
Immigrated to Saigon in 1954, after the partition between North and South Vietnam.
 
Arrived in the United States in 1981
 
Currently living in Mc Lean, Virginia, USA with their children and grandchildren.
 
In founding group of Literature Art Club of Capital Area of Washington / Vietnam since 2000
 
In the group advocating bookshelf Homeland in Virginia since 2000
 
Chairman of the New Era journal, published in Virginia since 2000

* Published Books:
Returning Days (Storybook, Virginia-1995)
Dating in the Winter (Storybook, Virginia-1999)
Time Waves (Book of Stories, Virginia- 2002)
Twilight Eyes (Episode, Virginia-2009)
Homeland and Memory (Collection of Poetry: Phuong Kieu, Vuong Duc Le, Le Thi Y, Le Thi Nhi, Virginia-2009)

Tác phẩm của Lê Thị Nhị/ Books of author Lê Thị Nhị

Kính mời quý vị nhấn vào link sau để thưởng thức tác phẩm của Lê Thị Nhị
https://vbmdhk.org/le-thi-nhi/
Voice of America: Phỏng vấn Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Lê Thị Nhị về “Biến cố 30/4”
+ Chương trình VOA Express 22-4-2021 +
 
Nhà văn Lê Thị Nhị
Đương kim Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Bấm vào ảnh để xem hay link sau đây:
https://www.voatiengviet.com/a/bien-co-30-4-qua-con-mat-mot-nu-van-si-sai-gon/5862050.html
 
Truyện ngắn